MĚSTSKÝ ZNAKSOBĚSLAV

Město Soběslav leží 18 km jižně od Tábora na soutoku řeky Lužnice a Černovického potoka uprostřed Soběslavských blat. Prochází tudy silniční i železniční tah spojující Tábor s Českými Budějovicemi.

pozůstatky opevnění města
Oblast dnešního Soběslavska byla osídlena již v pravěku. Samotná Soběslav je poprvé připomínána v roce 1293. Tehdy zde stával hrad a obec patřila k majetku rodu Rožmberků. O sto let později, v roce 1390, byla povýšena na město a bylo vybudováno městské opevnění. V roce 1394 byl na zdejším hradě vězněn král Václav IV.
Soběslavský hrad Soběslavský hrad
Za husitských válek bylo město dvakrát vypáleno. Rozmach Soběslavi přineslo až 16. století, kdy se díky své výhodné poloze a pravidleným trhům stala nejvýznamnějším hospodářským a správním centrem rožmberského panství.
V roce 1598 zachvátil město velký požár a úpadek pokračoval i za třicetileté války. K dalšímu rozvoji města došlo až koncem 19. století po vybudování železnice.

Hrad, který zde byl vystavěn ve 13. století, je už od 15. století uváděn jako pustý. Do současnosti se z něho zachovala jen hláska se zbytky opevnění. Z městských hradeb jsou zachovány části vnějšího i vnitřního opevnění s baštou.
náměstí
V historickém jádru města (dnešní náměstí) se dochovalo několik domů renesančního charakteru. Jsou to např. tzv. Smrčkův a Rožmberský dům, ve kterých je dnes umístěno městské muzeum.
mariánský sloup na náměstí
Patří k nim i renesančně přestavěná stará radnice z konce 15. století, s barokním průčelím z počátku 18. století.
Dominantou města je na západní straně náměstí stojící hodnotný kostel svatého Petra a Pavla pocházející ze 14. století.
kašna na náměstí
Ze stejné doby je také nedaleký bývalý špitální vrcholně gotický kostel svatého Víta, který je jednou z nejzajímavějších staveb tzv. krásného slohu v Čechách.
Na bývalém hřbitově na předměstí stojí původně raně barokní kostel svatého Marka z poloviny 17. století. Jednolodní stavba s trojbokým presbytářem a s centrální osmibokou kaplí Panny Marie (1753) je bez zařízení a slouží muzejním účelům.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.