ZLATÁ STOKA

Zlatá stoka u Opatovického rybníka
Druhý z umělých vodních toků na Třeboňsku, známý jako Zlatá stoka, byl vybudován v prostoru mezi Třeboní a Veselím nad Lužnicí.

Kanál sloužící k napájení soustavy velkých rybníků na Třeboňsku (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý, Koclířov, Dvořiště, Záblatský, Bošilecký, Švarcenberk a Horusický) vybudoval v letech 1506-1520 známý rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický.

Zlatá stoka je kanál dlouhý 48 km, široký 2-4 m a hluboký 1-1,5 m. Odbočuje z levého břehu Lužnice asi 12 km jihovýchodně od Třeboně, teče severním směrem a ústí zprava do Bukovského potoka pod Horusickým rybníkem asi 2 km jižně od Veselí nad Lužnicí.

Zlatá stoka stavidlo Zlaté stoky Zlatá stoka u Třeboně

Zlatá stoka při svém vzniku byla a dosud je významnou tepnou třeboňského rybničního hospodářství. Ve své době představovala mistrovské dílo vodního stavitelství a byla vůbec prvním významným umělým vodním tokem v Čechách.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.