MĚSTSKÝ ZNAKTŘEBOŇ

Lázeňské město Třeboň je významným turistickým, rekreačním a správním centrem Třeboňské pánve a celých jižních Čech. Město leží na Zlaté Stoce v nadmořské výšce 434 m. Třeboň byla vyhlášena městskou památkovou rezervací a je střediskem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

pozůstatky městkých hradeb v zámeckém parku
Počátky města sahají do poloviny 12. století, kdy v močálovité oblasti dnešního Třeboňska vznikla na obchodní stezce osada (nebo dvorec). Český název je poprvé doložen k roku 1262. Tehdy ves patřila do majetku rodu Vítkovců. Ve 13. století je Třeboň již uváděna jako město. Ve 14. století bylo město opevněno a přešlo do majetku Rožmberků. Těm patřila od roku 1366 nepřetržitě až do roku 1611 a toto období bylo dobou největšího rozmachu města. Vrcholným obdobím Třeboně se stal konec 15. a 16. století v souvislosti s rozvojem rybníkařství. V jejím okolí byl vytvořen rozsáhlý rybničný a vodohospodářký systém, v těsném sousedství města byl založen rybník Svět a nedaleko i největší rybník v Čechách Rožmberk. Ve městě působili jako správci oblasti známí rybníkáři Štěpánek Netolický a Jakub Krčín.
zámek Třeboň
Za dobu své existence město několikrát vyhořelo, těžké škody v něm zanechala třicetiletá válka, kolem roku 1640 padlo za oběť moru téměř všechno jeho obyvatelstvo. Od roku 1660 bylo město v majetku Schwarzenbergů, kteří započali s obnovou města. Vesměs barokní úpravy tak daly Třeboni její současnou tvář. Na konci 19. století zde byly založeny sezónní lázně, využívající léčivých vlastností rašeliny. Největší novodobý rozvoj města začal po druhé světové válce. Lázně byly po roce 1950 postupně rozšiřovány a přebudovány na významné sanatorium pro léčbu chorob pohybového ústrojí.

pozůstatky městkých hradeb v zámeckém parku
náměstí
Třeboň má ojediněle zachovaný hradební systém. Jednoduché opevnění z konce 14. století doplnil Štěpánek Netolický ve dvacátých letech 16. století o druhý hradební pás s baštami, příkopem a valem. Vstup do města střeží zachované mohutné brány - Svinenská a Novohradská (východní) a novější Budějovická (západní). Součástí obranného systému města byl i dnešní renesanční zámek s rozlehlým parkem rozkládající se na jihozápadní straně historického jádra.
Přirozeným centrem Třeboně je její náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je radnice. Uprostřed náměstí se tyčí Mariánský sloup z roku 1781.
náměstí s Mariánským sloupem a radnicí
V severozápadní části města stojí pozůstatky bývalého augustiniánského kláštera ze 14. století s kostelem svatého Jiljí.
Na jižní straně města se rozkládá rybník Svět, na jehož břehu jsou rekreační střediska a vede tudy okružní naučná stezka "Cesta kolem Světa" dlouhá asi 12 km s osmnácti zastaveními.
Na břehu Světa, asi 1,5 km od centra, se nalézá v přírodním parku Schwarzenberská hrobka.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.