rybník ROŽMBERK

rybník Rožmberk
Největší jihočeský - a také český - rybník vybudoval v letech 1584-1590 na řece Lužnici asi 6 km severně od Třeboně známý rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. K jeho zabezpečení vypracoval důmyslný projekt vodního kanálu zvaného Nová řeka, aby jím odváděl přebytečnou vodu z Lužnice do Nežárky.

Mohutná hráz rybníka, osázená čtyřmi řadami dubů, je v základech55 m široká, v koruně se zužuje na 13,5 m. Vypíná se 11,5 m nad okolní terén a dosahuje délky téměř 2,4 km. Osvědčila se zejména při největší povodni roku 1890, kdy odolala obrovskému přívalu vod a zadržela na 50 miliónů metrů krychlových vody.

rybník Rožmberk od hráze hráz rybníka Rožmberka

Katastrální výměra Rožmberka je 677 ha, vodní hladina má plochu 489 ha. (Někdy bývá v literatuře uváděna výměra 721 ha - zde je ovšem k Rožmberku započítána i plocha sousedního rybníka Vítek u osady Nová Hlína, který je od Rožmberka oddělen hrází jako samostatný rybník).


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.