NOVÁ ŘEKA

Umělý kanál spojující Lužnici s Nežárkou byl postaven jižně od Jindřichova Hradce v prostoru mezi Třeboní a Stráží nad Nežárkou k regulaci přítoku vody z Lužnice do rybníka Rožmberka.

Nová řeka u Stříbřeckého mostu
Vybudoval ho v létech 1584-85 správce rožmberského panství Jakub Krčín z Jelčan. Stoka, jejímž účelem bylo - zejména při velkých vodách - odvádět část vody z Lužnice stranou tak, aby nedocházelo k přetěžování hráze nově budovaného rybníka Rožmberka, odbočuje z Lužnice asi 5 km pod obcí Majdalena přibližně 10 km jihovýchodně od Třeboně. Po celých 14 km své délky směřuje na sever a ústí do Nežárky asi 4 km západně od Stráže nad Nežárkou.

Nová řeka u Stříbřeckého mostu Nová řeka Nová řeka při oddělení od Lužnice

Nová řeka napájí několik rybníků v okolí Třeboně, ale svůj hlavní úkol - odvádění přebytečné vody z Lužnice do Nežárky - si ponechala a plní jej dodnes.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.