HOJNÁ VODA

Národní přírodní památka Hojná Voda leží 4 km jihovýchodně od stejnojmenné vsi v Novohradských horách na svahu Vysoké (1.033 m). Ves Hojná Voda se nachází asi 7 km jihozápadně od Nových Hradů. Jedná se o nepříliš rozsáhlý (8,5 ha) pralesovitý zbytek původního lesního porostu. Vyskytují se zde převážně buky, jednotlivě smrky a jedle. Prales sám se neobnovuje, i když je obklopen mladšími porosty, které pocházejí většinou z přirozené obnovy.

Na kameni u cesty byla umístěna pamětní deska k 150. výročí vyhlášení rezervace (1838 - 1988). Založili ji stejně jako Žofínský prales Buquoyové v roce 1838. Pralesní porost je veden jako vzácná přírodní památka na seznamu UNESCO.

k rezervaci vede červená značka místního turistického značení na okruhu z Hojné Vody po svazích Vysoké.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.