Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

TAČR TL03000322 (2020-2022) Verification of the efficacy of the Sfumato Reading methodology for helping dyslexic pupils to learn to read

Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií (tato stránka v češtině)

 

Verification of the efficacy of the Sfumato Reading methodology for helping dyslexic pupils to learn to read

No. TL03000322

05/2020 - 03/2020

Main investigator: University of South Bohemia in České Budějovice

Project leader: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.

 

Abstract:

To verify the effectiveness of the Sfumato Reading methodology as a method of reading instruction for dyslexic pupils. The efficacy of the methodology will be assessed using dependent variables divided into 2 categories: reading-related skills (fluency; error rate; comprehension) and non-reading variables (personality; sociometric status; family; age; sex; SpLDs' typology, aetiology, degree, comorbidity). The relationship between Sfumato and these variables will be compared with the effects of other independent variables (remedial tutorials conducted in the control group). The purpose of the remediation is to improve the reading/writing skills of a dyslexic pupil and, in a broader sense, help her/him to socialize successfully. The dependent variables will include personal characteristics.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2024 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman