12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, 16.-17. června 2016

Poplatky

Typ poplatku* Při uhrazení
do 17. 6.
Základní poplatek 300,- Kč
Snížený poplatek pro členy ČPdS nebo AVPVČ 200,- Kč
Snížený poplatek pro studenty prezenčních studijních programů 100,- Kč

 

Pokyny k platbě

Platba je možná pouze převodem na účet do 15. 6. 2016

Příjemce platby: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ 60076658
DIČ CZ60076658
Banka:
Číslo účtu:
Variabilní symbol (povinně):
Zpráva pro příjemce (povinně):
ČSOB
104725778/0300
1273
Jméno a příjmení účastníka

V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací (pouze z prokazatelně doložených mimořádně závažných důvodů).