12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, 16.-17. června 2016

Zaměření konference

12. konference o výchově a volném čase bude zaměřena na představení zájmových činností. Zájmové činnosti jsou součástí výchovy mimo vyučování a umožňují jedincům rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Ve čtyřech sekcích budou představeny zájmové činnosti estetickovýchovné, přírodovědné, tělovýchovné a společenskovědní.

Účastníci konference možnost výběru ze čtyř tematicky zaměřených sekcí:

  1. Zájmové činnosti se zaměřením na výtvarnou a hudební výchovu
  2. Zájmové činnosti se zaměřením na přírodovědnou a environmentální (ekologickou) výchovu
  3. Zájmové činnosti společenskovědní
  4. Pohybové a rekreační zájmové činnosti