Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

Výzkumné projekty

 

Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií (2020 – 2022, TAČR)

Akční výzkum na školách: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji (2016 – 2019, MŠMT, OP VK)

Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií (2012 – 2014, ESF a MŠMT, OP VK)

Slovinské a české národní obrození: role kulturního projektování (2011 – 2012, ARRS)

Čeština v praxi (2009 – 2012, ESF a MŠMT, OP VK)

Modernizace a zkvalitňování výuky českého jazyka a literatury (2009 – 2011, ESF a MŠMT)

K moderní výuce českého jazyka a literatury (2009 – 2010, ESF a MŠMT)

Textové typy v postmoderní literatuře slovanských národů (2007 – 2009, GA AV ČR)

Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí realizovaných v rámci OPVK (2007 – 2008, ESF a MŠMT)

Bohemistika pro administrativní praxi (2006 – 2008, ESF a MŠMT, OP RLZ)

Výchova ke komunikativním kompetencím (2005, GA JU)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman