Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Fakulta fyziky

SEMINÁRNÍ PRÁCE STUDENTŮ
Z OBORU
JADERNÁ FYZIKA

Tato webová stránka poskytuje širšímu okruhu čtenářů seminární práce z oboru
jaderné fyziky, které byly vypracovány studenty pedagogické fakulty,
v rámci kurzu Ing. Marie Švadlenkové,CSc. na katedře fyziky.
Tyto práce mohou sloužit čtenářům k získání některých informací z dané oblasti,  nejsou však dostačujícím materiálem pro studium dané problematiky
a nenahrazují přednášky ve výše uvedeném kurzu.

Seminární práce zde dostupné jsou ve formátu .pdf a je zde i možnost stáhnout si program pro  jejich prohlížení Acrobat Reader 4.0 .


České Budějovice, 21.července 2002


Alfa, beta, gama záření
Atomové jádro
Čerenkovovo záření
Detekce ionizujícího záření
Detektory ionizujícího záření
Elementární částice I , II , III
Jaderné záření v kriminalistice
Kosmické záření
Neutrony
Polovodičové součástky jako dozimetry
Radioaktivní rozpad
Radioizotopové datování
Scintilační detektory
Termojaderná fúze
Urychlovače částic
Urychlovače nabitých částic
Základy kvantové mechanikyDále uvedený výběr seminárních prací byl studenty KF PF JU vytvořen v roce 2003 v kurzu vedeném panem Ing. Jiřím Konečným, CSc. :

Atomové jádro
Elektronový obal atomu
Koronové a jiskrové detektory
Modely atomu
Obecná a speciální teorie relativity
Princip laseru
Speciální teorie relativity
Účinky a druhy záření

Stránku vytvořil: Václav Florián, email: jaderka@florian.cz

Aktualizace: 8.12.2003