Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

english version

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 

 

si Vás dovoluje pozvat na vědeckou konferenci

 

Disportare 2014

Datum konference: 25. září 2014 (čtvrtek)

Místo konání: KTVS Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice

 

Sekce konference

Sportovní trénink

Biomedicína

Společenskovědní

Postery

 

Program konference (.pdf)

 

Sborník z konference (.pdf)

 

8:30 Prezence
9:15 - 11:45 Slavnostní zahájení a zvané referáty
11:45 - 12:15 Prohlídka KTVS
12:15 - 13:15 Oběd
13:15 - 17:15 Jednání v sekcích
17:15 - 17:30 Postery
18:00 Večírek s občerstvením

 

 

Kontaktní adresa:
Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D., KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice,
tel. +420 387 773 177, e-mail: kursova@pf.jcu.cz
 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2023 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman