Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

TÉMATA ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO AR 2021/2022

 

Do 22. 4. 2022 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Problematika výživy ve sportovní a moderní gymnastice v dospívání BP
zadáno
Bago
Měření výskoku jednonož a obounož u výkonnostních sportovních gymnastů na odrazové desce ProJump BP Bago
Hodnocení úrovně motoriky vybraných sportovců pomocí testové baterie MABC-2 BP DP
Učitelství ZŠ
Bago
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice mužů DP
Učitelství ZŠ
Bago
Zjištění stresových vlivů u výkonnostních sportovců pomocí STAI DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Bago
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na prvním stupni ZŠ DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností ve vybraném sportu BP DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Bago
Vliv suplementace beta-alaninu na aerobní zátěž u adolescentních sportovců BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 200 m, ženy: 5000 m, maratón, hody, skoky nebo porovnat 1 běžeckou, 1 sprinterskou, 1 skokanskou a 1 vrhačskou disciplínu) BP Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945–2020 BP Bahenský
Sledování ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u běžců vytrvalců BP Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem u sportovních potápěčů na nádech při různě dlouhé apnoi BP Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem při různě dlouhé apnoi BP Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací BP Bahenský
Ověření využití variability srdeční frekvence pro zjištění výkonnostních předpokladů u vytrvalostních sportovců BP Bahenský
Ověření využití variability srdeční frekvence při řízení tréninkového zatížení u vytrvalostních sportovců BP Bahenský
Sledování dechového vzoru a ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u vybrané skupiny sportovců BP Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu a testu výskoku u vybraných skupin vrcholových či výkonnostních sportovců BP Bahenský
Komparace výsledků Wingate testu při jízdě vsedě a ve stoji BP Bahenský
Komparace výsledků Wingate testu při jízdě vsedě a ve stoji u adolescentních cyklistů DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Bahenský
Zjištění vlivu otužování na organismus otužujících se jedinců BP Bahenský
Analýza vývoje atletiky v Kraji Vysočina v posledních 15 letech BP Bahenský
Vytvoření a ověření zásobníku her v přírodě pro posluchače vysokých škol DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Kursová
Analýza faktorů ovlivňujících oblíbenost předmětu Tělesná výchova na 2. stupni vybrané základní školy (lze BP i DP) – lze zadat vícekrát BP DP
Lze zadat vícekrát
Kursová
Komparativní analýza ŠVP se zaměřením na výuku atletiky na 2. stupni vybraných základních škol (lze BP i DP) – lze zadat vícekrát BP DP
Lze zadat vícekrát
Kursová
Vytvoření a ověření výukového materiálu zaměřeného na psychomotoriku BP DP Kursová
Vytvoření a ověření zásobníku psychomotorických her při výuce tělesné výchovy na vybrané ZŠ BP DP Kursová
Zpracování techniky a metodiky štafetového běhu 4 × 100 m formou výukového DVD BP DP Kursová
Zpracování techniky a metodiky skoku vysokého formou výukového DVD BP DP Kursová
Vliv síly stisku ruky na výkon v disciplíně mrtvý tah a rychlost regenerace po maximálním výkonu BP Marko
Navržení a ověření cvičebního programu na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře BP
zadáno
Malátová
Možnosti využití jógové terapie pro odstranění bolestí zad BP
zadáno
Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperkyfózy hrudní páteře DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Malátová
Osobnost význačného pražského sportovce německé národnosti Emericha Ratha BP DP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách v Praze (1878–1945) DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie německého „Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách“ v Praze (1878–1945) DP
Učitelství ZŠ
Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP
Učitelství SŠ
Štumbauer
Historie KTV na VŠZ v Českých Budějovicích BP Štumbauer
Historie karate v jižních Čechách BP
zadáno
Štumbauer
Historie hokejbalu v Československu a České Republice BP
zadáno
Štumbauer
Zjištění techniky sjíždění a zatáčení ve vybraných lyžařských střediscích ČR BP Štumbauer
Vytvoření modelu letní a zimní přípravy žákovských kategorií ve sjezdovém lyžování formou DVD BP
zadáno
Štumbauer
Vytvoření metodiky nácviku základních poloh v synchronizovaném plavání včetně výukového DVD BP
zadáno
Štumbauer
Zpracování teorie a didaktiky hokejbalu a metodiky jeho nácviku na základních a středních školách formou výukového DVD BP Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky házené a metodiky jejího nácviku na základních školách formou výukového DVD BP Tlustý
Historie Svazu kanoistů Republiky československé DP
Učitelství SŠ
Tlustý
Zpracování metodiky nácviku sportovní gymnastiky na středních školách formou výukového DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Osobnost československého veslaře Jana Jindry DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Zpracování systematiky frisbee sportů a metodiky nácviku vybraných z nich formou výukového DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
Tlustý
Komparativní analýza technik přihrávky plachtícího podání u mužstev české extraligy BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbalu v nejvyšší české soutěži mužů v letech 1998–2022 BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbalu v Eurolize mužů v letech 2000–2022 BP
zadáno
Tlustý
Komplexní analýza vývoje střelby v basketbale na MS a OH v letech 1992–2022 BP
zadáno
Tlustý
Analýza úspěšnosti střelby v utkáních reprezentace ČR na MS ve florbalu mužů 2021 DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Komparativní analýza síly dolních končetin u mladých hokejistů HC Motor České Budějovice DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Specifikace a vývoj nejčastěji využívaných herních systémů ve fotbale DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Analýza přesnosti střelby po různých typech simulovaného zápasového zatížení ve fotbale DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Stanovení optimální tělesné výšky a možnosti její predikce u hráčů ledního hokeje DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA/Unifittest na gymnáziu Česká v Českých Budějovicích DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA/Unifittest na gymnáziu v Sedlčanech DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Vytvoření metodického videa techniky jízdy na kajaku a kánoi formou DVD DP
Učitelství ZŠ, SŠ
zadáno
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na vybrané ZŠ v Jihočeském kraji DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na vybrané základní škole v Jihočeském kraji DP Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vobr
Návrh a ověření souboru kompenzačních cviků pro jednostranně zaměřené sporty – skateboarding a snowboarding DP
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
zadáno
Vobr

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2023 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman