Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Celoživotní vzdělávání

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

english version

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 

 

Vás srdečně zve na mezinárodní vědeckou konferenci pořádanou k 70. výročí založení KTVS

 

Disportare 2022

Datum konference: 6. – 7. 10. 2022

Místo konání: KTVS Na Sádkách 305/2a, 370 05 České Budějovice

 

Zvaní řečníci

doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D. (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica)

Mgr. Marek Graczyk, Ph.D. (University of Physical Education and Sport, Gdaňsk)

MSc. Eric Harbour (University of Salzburg, Salzburg)

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň)

 

Sekce konference

Pedagogika sportu a sportovní trénink

Zdravotní aspekty tělesné výchovy a sportu

Humanitní vědy ve sportu

Postery

 

Záštitu nad konáním konference přijal
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje
 
Podporu konferenci vyjádřil
PhDr. Karel Kovář, Ph.D. – MŠMT, člen kabinetu ministra
 
Vědecký výbor:
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Full Prof. Daniela Dasheva, D.Sc.
prof. Dr. Anita Hökelmann
prof. Tomislav Krističević, Dr.Sc.
dr. hab. Prof. UJD Eligiusz Małolepszy
prof. Rev. Renzo Pegoraro, MD.
prof. MUDr. Henry Schulz
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, Ph.D.
Gregory J. Grosicki, Ph.D.
doc. PaedDr. Nora Halmová, Ph.D.
dr. hab. Ewa Kałamačka, prof. nadzw.
doc. PaedDr. Janka Kanásová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, Ph.D.
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
doc. Dr. Ramune Zilinskiene
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
MSc. Eric Harbour
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
Mgr. Marek Graczyk, Ph.D.
Mgr. Juraj Kremnický, Ph.D.
 
Předseda organizačního výboru:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
 
Oficiální jazyk konference
Čeština, slovenština, angličtina
 
Formy prezentací
Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse
Poster
 
Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 1500,- Kč/ 62 € (v ceně Flash disk s abstrakty všech příspěvků, oběd, občerstvení během konference, společenský večer). Poplatek je nutné uhradit do 30. 6. 2022 na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1303, do účelu platby uvést jméno a příjmení. Při platbě na základě faktury je nutno zaslat žádost s fakturačními údaji předem před zaplacením (nebo uvést údaje do přihlášky). PF JU dodatečné faktury nevystavuje.
Vědecký výbor konference posoudí zaslané příspěvky a autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v recenzovaném odborném časopise Studia Kinanthropologica. Informace: https://sk.pf.jcu.cz/. Časopis Studia Kinanthropologica je indexován v databázi Medvik – Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny Praha. 29. 4. 2016 byl časopis Studia Kinanthropologica zařazen do databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
 
PŘIHLÁŠKA ke stažení
 
Deadline přihlášky:
30. 6. 2022 na e-mailové adrese: disportare@seznam.cz
 
Deadline abstrakty:
9. 9. 2022 na e-mailové adrese: disportare@seznam.cz

(Název příspěvku v češtině i angličtině, autor – autoři, pracoviště autora – autorů, abstrakt v češtině i angličtině, klíčová slova v češtině i angličtině).


 
Za organizační výbor:
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
KTVS PF JU, Na Sádkách 305/2a, 370 05 České Budějovice,
tel. +420 387 773 177, e-mail: kursova@pf.jcu.cz, disportare@seznam.cz
 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman