Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice

Bewerbung

Čeští studující

 

Projekt „univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Letní kolegium České Budějovice 2024“ je určen pro studenty českých a rakouských vysokých škol, kteří se zajímají o češtinu nebo němčinu, chtějí zvýšit své interkulturní kompetence a získat nové poznatky o sousední zemi.

Program AKTION je otevřen všem občanům, kteří studují, vyučují nebo se věnují výzkumu na některé ze způsobilých institucí a kteří již na příslušné univerzitě studují alespoň dva semestry a získali nejméně 8 kreditů za semestr).

 

Vedení projektu

(kontaktní osoba pro české studující)

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
katedra germanistiky Pedagogické fakulty
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Vedení projektu

(kontaktní osoba pro rakouské studující)

Dr. Phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Universitätscampus, Spitalgasse 2-4 , Hof 3, 1090 Wien

Termíny

8. 7. – 27. 7. 2024

Cílová skupina

12 studujících z Rakouska (veřejné univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy, akreditované soukromé univerzity)

18 studujících z České republiky (veřejné vysoké školy)

Lektorský tým

Mag. Claudia Pedarnig (Johannes Kepler Universität Linz) – kurz němčiny

Christina Bernögger, M.A. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – organizace, kurz němčiny

M.A. Susanne Meador (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – kurz němčiny

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – vedení projektu, exkurze, dle potřeby výuka, workshop Gemeinsames Erbe: Kulinarik in Böhmen, Mähren und Wien

Dr. phil. Naděžda Salmhoferová (Universität Wien) – vedení projektu, kurz češtiny

doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) – volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, organizace autorských čtení, exkurze

doc. Dr. phil. Zdeněk Pecka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – kurz češtiny

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) – workshop František jel do Třeboně, Franz fuhr nach Wittingau. Zur Übersetzung, Etymologie und lexikalischen Produktivität der deutschen und tschechischen Personen- und Ortsnamen

Cílem projektu je především komunikativně zaměřená výuka jazyka (němčiny a češtiny). Ve výuce jsou využívány progresivní a motivující metody, které jsou pro letní školy vhodné – výuka v malých skupinách, tandemová výuka, projektová práce apod.

Nedílnou součástí výuky je také odborná výuka, jako je volitelný seminář „Česká a rakouská literatura 20. století“, projekt „Společné dědictví: Kulinářské umění v Čechách, na Moravě a ve Vídni“ a workshop „František jel do Třeboně, Franz jel do Wittingau. K překladu, etymologii a lexikální produktivitě německých a českých osobních a pomístních jmen“.

Autorská čtení a exkurze zprostředkují účastníkům přístup k reáliím, kultuře, historii a dějinám umění obou zemí. V roce 2024 se během autorských čtení představí Karin Peschka, Michael Stavarič a Radka Denemarková. Odborné exkurze povedou na Zvíkov a do Písku, do Jindřichova Hradce, Českého Krumlova a Hluboké nad Vltavou (změny vyhrazeny).

Účast na projektu je spojena s udělením stipendia AKTION, které pokrývá následující náklady: ubytování (po celou dobu trvání projektu), jazykový kurz, stravování ve dnech výuky (ne tedy o víkendech), exkurze (cestovní náklady a vstupné) a odborný program (volitelné semináře, workshop). V rámci stipendia nelze za účastníky a účastnice uzavřít pojištění.

 

Jak se o účast na kolegiu ucházet?

Termín pro podání žádosti

Písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2024 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše).

Podklady pro přihlášení

  • formulář žádosti o přijetí
  • strukturovaný životopis v němčině
  • zdůvodnění žádosti o účast v němčině (motivační dopis)
  • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
  • aktuální potvrzení o studiu potvrzené studijním oddělením
  • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Poplatek:

Studující vybraní k účasti zaplatí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.500,- Kč.

 

 

 

Katedra germanistiky ]