Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice

Letní kolegium České Budějovice se bude v roce 2024 konat v termínu od 8. do 27. července 2024.

 

„Letní kolegium České Budějovice“ je dlouhodobě budovaným společným projektem katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchInstitut für Slawistik der Universität Wien a může se konat díky finanční a organizační podpoře bilaterálního programu AKTION Česká republika – Rakousko.

Díky integraci do studijních programů a opakovanému udělení prestižního labelu univie: summer/winter school mohou být za úspěšné absolvování předepsaných aktivit uděleny českým i rakouským studujícím kredity.

V roce 2022 byla projektu udělena cena „Domu zahraniční spolupráce“ v kategorii „Internacionalizace“. Informace k udělování cen a našemu projektu si můžete přečíst zde:

Das „Sommerkolleg České Budějovice“ ist ein langjähriges gemeinsames Projekt des Lehrstuhls für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice und des Instituts für Slawistik der Universität Wien und wird durch die finanzielle und organisatorische Unterstützung des bilateralen Programms AKTION Österreich – Tschechische Republik.

Durch die Einbindung in die Studienprogramme und die wiederholte Verleihung des renommierten Labels univie: summer/winter school können tschechischen und österreichischen Studierenden für die erfolgreiche Absolvierung der vorgeschriebenen Aktivitäten ECTS erteilt werden.

Im Jahr 2022 wurde das Projekt vom DZS ("Haus der internationalen Zusammenarbeit") in der Kategorie "Internationalisierung" ausgezeichnet. Informationen über den Preis und unser Projekt finden Sie hier:

https://www.dzs.cz/clanek/ctvrty-rocnik-cen-dzs-predstavil-nejuspesnejsi-pociny-mezinarodniho-vzdelavani

https://www.dzs.cz/publikace/ceny-dzs-2021-nejlepsi-z-mezinarodniho-vzdelavani-0

 

Podrobnosti – čeští studující

Bewerbung – Österreichische Studierende

 

Prospekt 2024 (.pdf)

Prospekt 2024

 

 

   

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]