Pedagogická fakulta JU

Bakalářské studium dvouspecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Bakalářské studium dvouspecializační vedoucí k učitelství na 2. stupni ZŠ

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy – tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace:

Bakalářské studium sdružené vedoucí k učitelství na SŠ

Studijní programy pro přípravu učitelů střední školy, uchazeč si vybírá buď libovolnou kombinaci dvou programů (jeden jako hlavní – maior, druhý přidružený – minor) z trojice Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd, a nebo jednu z pevně sdružených mezifakultních kombinací (TVma – Dmi, ZSma – Dmi, TVma – Inmi ):

 

Studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Přírodovědecké (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.