Pedagogická fakulta JU

Bakalářské studium dvouspecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Bakalářské studium dvouspecializační vedoucí k učitelství na 2. stupni ZŠ

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy – tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace:

Bakalářské studium sdružené vedoucí k učitelství na SŠ

Studijní programy pro přípravu učitelů střední školy, uchazeč si vybírá buď libovolnou kombinaci dvou programů (jeden jako hlavní – maior, druhý přidružený – minor) z trojice Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd, a nebo jednu z pevně sdružených mezifakultních kombinací s dějepisem (TVma – Dmi, ZSma – Dmi):

 

Studijní program Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (zde uchazeč podává přihlášku).

Studijní program Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy lze studovat také v kombinaci se studijním programem Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (zde uchazeč podává přihlášku).

Všechny výše uvedené studijní programy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy) lze studovat na Teologické fakultě Jihočeské univerzity (uchazeč zde podává přihlášku) v kombinaci se studijním programem Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.