Pedagogická fakulta JU

Navazující magisterské studium jednospecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo učitelství na ZŠ, SŠ nebo ZUŠ:

 

 

Studijní program:

  • Navazující studijní program Učitelství odborných předmětů

je v současné době v akreditačním procesu. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2023.