Pedagogická fakulta JU

Navazující magisterské studium jednospecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo učitelství na ZŠ, SŠ nebo ZUŠ: