Pedagogická fakulta JU

Navazující magisterské studium dvouspecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.

Navazující magisterské studium dvouspecializační vedoucí k učitelství na 2. stupni ZŠ

Učitelství pro 2. stupeň základních škol – tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu):

Navazující magisterské studium dvouspecializační vedoucí k učitelství na SŠ

Studijní program Učitelství pro střední školy se člení na tři rovnocenné specializace (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace.
Tělesnou výchovu a základy společenských věd je také možné studovat mezifakultně v pevných kombinacích s dějepisem (FF JU).

 

Specializaci Učitelství pro střední školy se specializací Základy společenských věd lze studovat také v pevné kombinaci se specializací Učitelství pro střední školy se specializací Český jazyk a literatura na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Specializaci Učitelství pro střední školy se specializací Hudební výchova lze studovat také v pevné kombinaci se specializací Učitelství pro střední školy se specializací Dějepis na Filozofické (zde uchazeč podává přihlášku) a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.