Pedagogická fakulta JU

Bakalářské studium jednospecializační

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Studijní programy zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ: