Mgr. Dinara Suleymanová

Kancelář: TL 105

Konzultační hodiny

úterý 13.00–14.00    

Hra na klavír, Metodika klavírní hry, Hra z listu

Dinara Suleymanová pochází z Kazaně (Ruská federace), kde studovala hru na klavír na tamější specializované umělecké škole pro talentované děti, kterou ukončila klavírním recitalem a Prokofjevovým třetím klavírním koncertem s vynikajícím ruským dirigentem Natanem Rachlinem.

Ve studiu pokračovala na Ruské Akademii v Moskvě (bývalý Institut sester Gněsinych) u profesora V. Starodubrovského, který je významným představitelem ruské klavírní školy Genricha Gustavoviče Neuhause. Svá studia dovršila uměleckou aspiranturou u téhož profesora.

Během svého působení v Rusku uskutečnila mnoho sólových recitalů, koncertů komorní hudby se sólisty Velkého Divadla (Bolšovo Teatra) a s ruskými orchestry.

V roce 1981 se stala laureátkou Všeruské soutěže klavíristů, kde získala 2. cenu.

Od roku 1985 pedagogicky působí na Konzervatoři a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pravidelně vystupuje se sólovými recitaly, natočila několik snímků pro Český rozhlas, spolupracuje s Jihočeskou komorní filharmonií a se sólisty opery Národního divadla v Praze.

Absolvovala koncerty v rámci Mezinárodních mistrovských klavírních kurzů a Mezinárodního klavírního festivalu v Českém Krumlově, kam byla v letech 1997 - 98 pozvána rovněž jako lektorka klavírní hry.

Koncertovala v Rakousku, Francii, Španělsku, Anglii, Irsku a USA.

 

Dinara Suleymanova, a native of the Russian Federation, began studying piano performance at the special arts school for gifted children in her hometown of Kazan. There, she completed her studies with a recital and performance of Prokofiev's Third Piano Concerto with the renowned Russian conductor Nathan Rakhlin.

Suleymanova continued her studies at the Russian Academy of Music in Moscow (formerly the Gnesiny Academy of Music) and went on to complete her postgraduate degree under the instruction of Professor V. Starodubrovsky, a foremost representative of the Russian H. G. Neuhaus piano school.

During her career in Russia, Suleymanova has given numerous performances, including solo recitals and chamber music concerts with soloists of the Bolshoi Theatre, and has made various appearances with other Russian orchestras.

In 1981, she became a laureate of the Russian National Piano Competition where she was awarded 2nd prize.

Since 1985, Suleymanova has taught at the Conservatoire and the Faculty of Education of the South Bohemian University in Ceske Budejovice, Czech Republic.

She continues to give solo performances and has collaborated with the South Bohemian Chamber Orchestra and with soloists of the National Opera in Prague. She has also made several recordings with the Czech state radio station Cesky rozhlas.

She has performed concerts in relation to her successful completion of International Master Piano Courses, as well as for the International Piano Festival in Cesky Krumlov, where she was invited during 1997-98 to participate as instructor of piano performance.

Suleymanova has performed internationally, giving concerts in Austria, France, Spain, England, Ireland, and the U.S.

Suleymanová, D. Klavírní recital - Skotsko. Edinburgh - Skotsko.

Suleymanová, D. Klavírní recital - Skotsko. Zámek "Scone" Skotsko.

Suleymanová, D. Společný koncert S. Bartley (USA) a A. Beněm. "Adare Manor" Irsko.

Suleymanová, D. Mezinárodní soutěž A. Marteau. Lichtenberg Německo.

 

Dinara Suleymanová - Mozart, Schumann, Brahms