Pořádané akce

25. 4. 2019
Interní přehrávka před celostátní soutěží PF, D240
 
29. a 30. 4. 2019
Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem
účast vybraných studentů PF JU
 
15. 5. 2019
závěrečný semestrální koncert katedry HV, aula PF JU (D 240), začátek v 18 hodin