Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

  1. semestr – škola pro začátečníky, nejlépe L. Šimková: Klavírní prvouka (asi do čísla 100)
  2. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 7, 14, 18, 10Album etud I. č. (1), 2, 5, 7, 9, 11, 12, (13), 6, 14, 15, (16, 17), 23, 24, 26, 29, 32
  3. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 2, 3, 4Album etud II. č. 1, 6, 10, (16), 8, 9, 19, (22), 24, 26, 31
  4. semestr Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou č. 13Album etud III. č. (14), 20, 21, 26, (27), 31, 33

 

Číslování z Knížky skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou je podle vydání Rudolfa Macudziňského. Pozor – v urtextu je číslování jiné, avšak snadno rozeznatelné podle stejné hudby.

Asi měsíc až měsíc a půl před koncem 4. semestru bude zařazena improvizace doprovodů lidových písní dvěma způsoby: tonálně funkčním systémem (T-S-D-T) a podle kytarových značek

Pozn. U pokročilejších je plán stanovován v návaznosti na individuálně dosaženou úroveň.