Soubory působící při Katedře hudební výchovy PF JU

Katedra hudební výchovy poskytuje organizační zázemí dvěma vokálním souborům, jež studentům nabízejí praktické zkušenosti s provozováním hudby v rozpětí od renesance až do současnosti. Všechny soubory jsou otevřeny i zájemcům z jiných kateder a fakult Jihočeské univerzity.