Vědecká a umělecká činnost

Vědecká činnost pedagogů katedry hudební výchovy se zaměřuje na hudební teorii, dějiny hudby a teorii vyučování hudební výchově. Umělecká činnost probíhá v oblasti hudební interpretace a hudební tvorby. Při katedře působí Jihočeský vysokoškolský sbor – ženský sbor, jehož členkami mohou být i posluchačky jiných než hudebních aprobací.