Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.

Kancelář: TL 106
Email: mvorisek@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

čtvrtek 9:30–10:30; úřední hodiny: úterý 10.00–11.00

Hudební teorie, Dějiny hudby, Populární hudba, Etnická hudba, Estetika

Datum a místo narození:
10. 10. 1974, České Budějovice

 

Vzdělání:

2008 - Ph.D., ústav hudební vědy, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
zaměření: dějiny hudby
disertace: Kapela schwarzenberské gardy v Českém Krumlově

2000 - Mgr., katedra muzikologie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
zaměření: teorie a dějiny hudby
diplomová práce: Český jazzový revivalismus : nástin vývoje od počátků do 90. let

1998 - semestrální stipendijní pobyt na St. Cloud State University v USA (zaměření na etnickou hudbu, dějiny jazzu a americké hudby)

 

Zaměstnání:

od r. 2002 - odborný asistent, katedra hudební výchovy, pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

přednášené obory: dějiny hudby, dějiny nonartificiální hudby, etnická hudba, soudobé kompoziční techniky, hudební estetika

Monografie:

Jihočeská komorní filharmonie 1981-2006/ The South Bohemian Chamber Philharmonic Orchestra 1981-2006. České Budějovice: Jihočeská komorní filharmonie, 2006. ISBN 80-86610-23-3

Kapela schwarzenberské gardy. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova : Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-904545-2-1

 

Stati v knižních publikacích, týmové projekty:

Finale - učebnice počítačové notace. Překlad a adaptace amerického originálu POGUE, David: Finale. The Art of Music Notation. Volume I, s Janem Vičarem a Helenou Pavličíkovou, Praha: Koniash Latin Press, 1997. ISBN 80-85917-22-X

Nationalism and chauvinism in reflexions on the work of Richard Wagner in Prague music criticism before 1885. in: VIČAR, Jan [ed.]. Musicologica Olomucensia IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998, ISBN 80-7067-881-X

Specifika "charlestonové vlny" padesátých let v našem prostředí. in: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2001, s. 57-59. ISBN 80-238-7956-1

300 let od založení schwarzenberské gardy/300 years since the founding of the Schwarzenberg guard. Scénář a 50 % podíl na koncepci výstavy na Státním hradu a zámku Český Krumlov, 2004-2005

Traditional Jazz Studio a formování "české školy tradičního jazzu" v šedesátých letech; Česká revivalistická scéna v sedmdesátých a osmdesátých letech. in: SMETÁČEK, Pavel. Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou. Praha: Martin, 2008, s. 419-432. ISBN 80-85955-33-4

Kapela schwarzenberské gardy v hudebním životě Českého Krumlova. in: GAŽI, Martin [ed.]. Český Krumlov : od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice, Národní památkový ústav : územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 817-824. ISBN 978-80-85033-26-7

Schwarzenberská garda. in: PANENKOVÁ, Duňa [ed.]. Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů. České Budějovice, Národní památkový ústav : územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2010, s. 172-181. ISBN 978-80-85033-29-8

Hudební praxe. in: PAVELEC, Petr, SLAVKO, Pavel [eds.]. Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I. Praha, Národní památkový ústav, 2015, s. 77-94. ISBN 978-80-87890-16-5

 

Významnější články v periodikách:

300 let od založení schwarzenberské gardy. in: Výběr : časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech, České Budějovice, 2004, č. 4, s. 303-319. ISSN 1212-0596

Czech Jazz Up To 1948. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 1, s. 35-45. ISSN 1211-0264

A Jazzband In Noble Service : The Schwarzenberg Guard Band. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 2, s. 15-26. ISSN 1211-0264

Baroque Castle Theatre In Český Krumlov. in: Czech Music Quarterly, Praha: Hudební informační středisko, 2010, č. 4, s. 10-20. ISSN 1211-026

Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově. in: Muzikologické fórum, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, č. 1, s. 70-76. ISSN 1805-3866

Vídeňské singspiely v Českém Krumlově : K divadelnímu životu schwarzenberského dvora na sklonku 18. století. in: Hudební věda, 2016, č. 2-3, s. 187-222. ISSN 0018-7003

Hudba na českokrumlovském zámku v létě roku 1780 : Den v životě Antonína Jünglinga, schwarzenberského hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 2, s. 117-142. ISSN 0018-7003

Ke každodennosti dvorního hudebníka v 2. polovině 18. století : život a smrt Antonína Jünglinga, schwarzenberského hudebníka a úředníka. in: Hudební věda, 2018, č. 3-4, s. 265-298. ISSN 0018-7003

 

Hudební činnost:

Swing Trio Avalon

Harlemania (www.harlemania.cz)

Dyškanti (www.dyskanti.com)