PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

Kancelář: TL 112
Email: holec@pf.jcu.cz

Konzultační hodiny

Didaktika hudební výchovy, Praxe na ZŠ

Holec, J. Ohlédnutí za konferencí MUZIKA VIVA IN SCHOLA. Hudební výchova. 1(2), 1. 2000.

Holec, J. Škola hrou aneb dva tucty dobrých nápadů pro muzikantskou dílnu. Muzikservis, Praha. 137. 2000. Praha, Muzikservis. 80-86233-11-1.

Holec, J. Hrajeme si dobře na ozvěnu?. RAAbík - náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 1(1), 12. 8-19. 2000. Praha, Nakladatelství dr. Josef Raabe.

Holec, J. RAAbík - Dětské nástroje v hudební výchově. stran 1-36. 2001. 80-86307-03-4.

Holec, J. RAAbík - Komentář k Rámcovému programu pro předškolní vzdělávání - hudební výchova. 1-16. 2001. 80-86307-03-4.

Holec, J. Multi může mít i svá úskalí. Sborník z mezinárodní konference "Multidisciplinální komunikace v hudební a polyestetické výchově". X3. 142-144. 2001. PedF UK Praha, Praha, Pedagogická fakulta UK. 80-7290-065-X.