O laboratoři

Vítejte na stránkách první neuropsychologické laboratoře v České republice, která je provozována přímo na půdě univerzity a nabízí akademickým pracovníkům otevřený přístup ke špičkovému vybavení v oblasti měření biologických signálů. Laboratoř je provozována v rámci katedry pedagogiky a psychologie, kde slouží studentům k výukovým účelům i při realizaci jejich závěrečných prací. Jedná se o unikátní projekt, který se snaží o interdisciplinární přístup při výuce psychologie a nabízí spolupráci odborníkům z příbuzných oborů.

Motivace

Při modernizaci technického vybavení a učebních metod by měl být brán v potaz současný dynamický vývoj v oblasti pedagogiky a psychologie a jejich interdisciplinárního propojování s biologickými disciplínami. Jelikož se studenti těchto oborů v praxi stále častěji setkávají s moderními technologiemi (počítačová analýza měřených dat) a pokročilými diagnostickými a terapeutickými metodami (EEG, fMRI, biofeedback, eye-tracking apod.), je povinností školy držet s těmito trendy krok a nabídnout studentům předměty, ve kterých by se s fungováním těchto zařízení mohli seznámit a odzkoušet si jejich používání. Studenti s takovými znalostmi získávají následně na trhu práce konkurenční výhodu. Modernizací technického vybavení také stoupá povědomí a prestiž dané univerzity.

V tomto duchu jsme vybudovali na Jihočeské univerzitě neuropsychologickou laboratoř obsahující přístroje pro měření EEG, EKG, EMG, GSR, očních pohybů, která slouží k výuce předmětů souvisejících s kognitivní psychologií, neuropsychologií, pedagogikou, neuropedagogikou, statistikou či psychodiagnostikou. Naši kolegové z Teologické a Zdravotně sociální fakulty využijí prostor laboratoře k výuce předmětů souvisejících s biologií, fyziologií, metodologií vědy, návrhem výzkumu a speciální pedagogikou. Hlavní myšlenkou tvorby laboratoře je příklon interdisciplinaritě, která formuje myšlení akademických pracovníků i studentů. Překonává bariéry mezi tzv. humanitními obory („arts“) a tzv. vědními obory (matematika a přírodní či technické vědy).

Z důvodu propojování vědních oborů nabízíme otevřený („open-access“) přístup k laboratornímu vybavení pro ostatní fakulty JČU. Kromě výukových a popularizačních aktivit je hlavním přínosem laboratoře možnost realizace samostatných studentských výzkumů v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací. Kvalitativní náskok v podobě moderního přístrojového vybavení a dobrého technického zázemí se odrazí v publikační činnosti studentů. Zároveň jim nové zařízení umožní provádět studie, které nelze v rámci mateřských oborů realizovat na ostatních vysokých školách v České republice. Podobné vybavení univerzitní laboratoře je v rámci ČR zcela unikátní.

Poděkování

Neuropsychologická laboratoř vznikla díky finanční podpoře z grantu interního rozvojového projektu Jihočeské univerzity. Díky tomuto grantu bylo nakoupeno přístrojové vybavení laboratoře. Technické úpravy laboratoře včetně dodatečného vybavení byly realizovány díky nadšení pedagogů a studentů katedry pedagogiky a psychologie.