Popis laboratoře

Laboratoř je vybavena speciálním počítačem, který umožnuje precizní synchronizovanou a plně automatickou prezentaci experimentálních podnětových materiálů a záznam průběhu experimentu. Používáme profesionální programy Presentation a E-Prime, které dokáží s milisekundovou přesností prezentovat libovolný typ podnětového materiálu (obraz, video, zvuk, interaktivní úlohy). Tato aktivita je synchronizována s činností EEG systému a záznamu očních pohybů, což zjednodušuje následnou analýzu. Pro účely analýzy EEG signálu používáme moderní programy, které umožnují analýzu ERP, spektrální aktivity i pokročilé metody lokalizace zdrojů aktivity uvnitř mozku.

Místnost

Laboratoř obsahuje desítky klasických psychologických testů a několik elektronických testů. Dále je zde k dispozici jednocestné zrcadlo s možností pozorovat respondenty výzkumu ve vedlejší místnosti. Takto lze přenášet i zvuk. Podstatnou roli zde sehrávají čtyři oddělené kabinky, ve kterých je možné provádět psychologické experimenty, přičemž poslední z nich je přizpůsobena zejména pro účely neuropsychologického testování za pomoci EEG.

EEG systém

Laboratoř je vybavena 64 kanálovým EEG s aktivními elektrodami, jež umožňují velmi rychlou aplikaci na pokusnou osobu. Oproti pasivním elektrodám dosahuje aktivní systém lepší kvality signálu. Měření 64 kanálu je dostačující pro pokročilé metody analýzy EEG signálu založené na 3D lokalizaci zdrojové aktivity vedoucí k identifikaci podkorových mozkových center. Zařízení není velké, dá se připojit na notebook, takže je vhodné pro měření v mimolaboratorních podmínkách. Umožňuje synchronizaci s programy pro prezentaci psychologických experimentů, takže je možné provádět koregistraci EEG s ostatními biologickými signály, včetně očních pohybů.

Eye tracking

Eye tracking je zařízení pro měření očních pohybů. V monitoru je umístěna kamera, která snímá oční pohyby vyšetřované osoby, aniž si je toho osoba vědoma. Signál z kamery je předáván k uskladnění a následnému vyhodnocení. Pro vyšetřovanou osobu přináší tato metoda výrazný komfort. Pohyb osoby během měření není nijak omezován.