Mgr. Petr Jánský

Externí vyučující

Kancelář: D025
Email: hurrky@seznam.cz
Telefon: 387773254

Konzultační hodiny

po domluvě

Dobíhající studijní program
Letní semestr
Sklářská tvorba