Haptické modely pro osoby se zdravotním postižením

Projekt „Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením“ je realizován katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami téže univerzity. Vystavené modely vznikly jako studentské kvalifikační práce a jsou zpracovávány tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem (pálená hlína) odpovídaly především potřebám nevidomých a slabozrakých. Hmat nahrazuje poznávací a kontrolní funkce osob se zrakovým postižením. Haptický prostor je vyhrazen rozpaženýma rukama či dvěma rozevřenými dlaněmi. Tím vzniká vizualizace velikosti předmětu, na kterém za pomoci detailního popisu zrakově postižení čtou jednotlivé reliéfní modelace. Zároveň však zpřístupňují zajímavé architektonické prvky a malby také lidem s jinými druhy postižení i ostatním návštěvníkům.

Každý model je doprovázen popisem v českém, německém a anglickém jazyce a v Braillově písmu, prostřednictvím QR kódů je pak možné text stáhnout v elektronické podobě, poslechnout si ho ve zvukové podobě nebo si ho přehrát přetlumočený do znakového jazyka.

Jednotlivé haptické modely jsou instalovány na speciálně upravených podstavcích, které svými rozměry odpovídají státním normám určeným pro správné užívání zrakově postižených, neslyšících a pro osoby s tělesným postižením, především pro vozíčkáře.

 

Koncepce projektu: Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. a Mgr. Josef Lorenc, dr. (Katedra výtvarné výchovy PF JU), Ing. Jiří Míchal (Klášter Obětování Panny Marie, Biskupství českobudějovické)

Odborná spolupráce: Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Toušek (Centrum podpory studentů se specifickými potřebami při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích)

Místo realizace: Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí, České Budějovice; Státní zámek Kratochvíle; Cisterciácký klášter Vyšší Brod.

Časový harmonogram: duben 2016 – září 2023

 

 

Realizované objekty:

 1. Klášter Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích (celá expozice bude hotova v roce 2023)
 • zpracování architektonického prvku: tvarová rekonstrukce tří gotických konzol ze severní stěny klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích; autorka: Veronika Boušková
 • přenesení gotické malby svatého Kryštofa z východní stěny presbytáře do reliéfu; autorka: Tereza Ronovská
 • přenesení deskové gotické malby zobrazující Pannu Marii Budějovickou/ Klasovou umístěnou na hlavním oltáři do reliéfu; autorka: Tereza Hrabánková
 • přenesení unikátní gotické nástěnné malby zobrazující Pannu Marii Ochranitelku s postavami Karla IV. a Václava IV. v klášterním ambitu do reliéfu; autorka: Bc. Veronika Boušková
 • haptický model Kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích; autor: Lukáš Jelínek (byl zcizen na podzim 2019)
 • zpracování architektonického prvku: tvarová rekonstrukce dvou gotických kružeb u oken vedoucích z ambitu do rajského dvora; autorka: Tereza Hávová, Aneta Szkanderová
 • přenesení unikátní gotické nástěnné malby zobrazující Pannu Marii s Kristem ve starší malířské vrstvě a Pietu v mladší malířské vrstvě v oltářní nice na jižní zdi transeptu do reliéfu; autor: Bc. Vít Dvořák
 • přenesení unikátní gotické nástěnné malby zobrazující Jiří na jižní straně transeptu do reliéfu; autorka: Kristýna Kovácsová
 • převedení nástěnné kresby sv. Augustina do reliéfu; autorka: Tereza Charvátová

 

 1. Státní zámek Kratochvíle (celá expozice bude hotova v roce 2023)
 • Haptický model Rožmberského jezdce se čtyřmi ctnostmi ze Zlatého sálu; autorka: Aneta Szkanderová
 • Přenesení renesančních nástěnných maleb zvířat (velbloud, slon, zajíci, jelen) do reliéfu; autorka: Kristýna Kovácsová
 • Přenesení renesanční nástěnné malby Samsona a Dalily do reliéfu; autorka: Iva Veškrnová
 • Reliéfy portrétů Posledních Rožmberků – Viléma z Rožmberka, Petra Voka a Polyxeny z Lobkovic: autoři: Pavel Smrž, Petra Novotná

 

Probíhající realizace:

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě (expozice bude hotova v roce 2023)

 • Přenesení deskové malby Madony vyšebrodské do reliéfu; autor: Jaroslav Svoboda
 • Haptický model podle Závišova kříže, jednotlivé detaily; autor: Jaroslav Svoboda

 

Projekt byl podpořen z prostředků RVO-PF-Haptické modely architek. prvků.

Další sponzoři:

 • Optika M&V s.r.o.
 • dm drogerie markt s.r.o., Česká republika, v rámci projektu dm-společně
 • FAPA truhlářství s.r.o.