Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5leté)

Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5leté)

Vyučované předměty:
Kresba
Malba
Výtvarná kultura
Užitá grafika a písmo
Prostorová a užitá tvorba
Didaktika výtvarné výchovy
Umělecko-historická exkurze