Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Navazující magisterské studium
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ

 

Vyučované povinné předměty:
Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově
Intermediální tvorba I, II
Teorie výtvarné výchovy I, II
Grafický design I, II
Environmentální tvorba v plenéru

Vyučované povinně volitelné předměty:
Autorská kniha
Výtvarná interpretace kulturní památky
Fotografie
Počítačová grafika I
Prostorová tvorba – sklo
Konceptuální tvorba
Volná prostorová tvorba – individuální studentský projekt
Počítačová grafika II
Experimentální grafika
Plastická anatomie
Prostorová tvorba- keramická plastika
Intermedia v grafické tvorbě II
Historiografie a metodologie dějin umění

Seminář k diplomové práci I, II

Státní závěrečná zkouška z výtvarné výchovy: teorie výtvarné výchovy a teorie praktických výtvarných disciplín