Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Bakalářské studium
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

 

Vyučované povinné předměty:
Akt I, II,III, IV
Základy malby I, II
Teorie barvy
Plastická anatomie
Prostorová tvorba I, II
Vybrané kapitoly z dějin umění I, II, III, IV, V
Základy zobrazovacích metod I, II
Uměleckohistorická exkurze I, II, III
Základy plenérové tvorby
Plenérová tvorba I, II
Malířské techniky
Základy grafických technik I, II
Prostorová tvorba – keramika, design I
Prostorová tvorba – keramika II
Prostorová tvorba III – redukovaná plastika
Prostorová tvorba IV – sochařská kompozice
Figurativní malba I, II
Nefigurativní malba I, II
Písmo a typografie
Interdisciplinární seminář z estetiky a teorie umění
Volná kresba
Teorie a dějiny architektury
Základy teorie výtvarné výchovy

Vyučované povinně volitelné předměty:
Dějiny umění nové doby
Volná grafika

Seminář k bakalářské práci I, II

Státní závěrečná zkouška z dějin výtvarné výchovy: dějiny výtvarného umění, teoretická zkouška z metodiky výtvarné výchovy a z teorie výtvarných disciplín