Pedagogická fakulta JU

Den otevřených dveří proběhne 17. ledna 2020.

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

Budova: Na Sádkách 305/2a     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
PT-KTV1
(74 míst)
10.00, 13.00 Tělesná výchova a sport (Bc., jedno- i dvouoborové)
+ Tělesná výchova (navaz. Mgr.)
vstup pro diváky, schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby

 

Anotace:

V roce 1952 byla na základě ministerského výnosu a nepřímo i účinkem Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, založena Katedra tělesné výchovy PF. Od té doby prošla dlouhým a v určitých obdobích i velmi složitým vývojem. Přesto dokázala vychovat stovky dobrých učitelů tělesné výchovy a tisíce studentů na ní prošlo různými formami neoborové a výběrové tělesné výchovy i rekreačního a výkonnostního sportu. V roce 1991 byl změněn její název a spolu s PF byla začleněna do Jihočeské univerzity. Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU tedy patří k absolutně nejstarším pracovištím Jihočeské univerzity s po více jak 60. let nezměněnou, i když v současnosti značně rozšířenou náplní své činnosti.

Den otevřených dveří se uskuteční přímo v prostorech, kde se budou případní úspěšní uchazeči vzdělávat. Počítá se s úvodní informací na přednáškové místnosti KTV1 a poté s prohlídkou prostor určených pro výuku jak teoretickou, tak praktickou. Během této exkurze bude prostor pro otázky a diskuzi jak s učiteli, tak se studenty – průvodci.

Upoutávka KTVS PF JU – Modernizace a změny v tělovýchovném areálu JU v posledních pěti letech (prezentace)

Poloha katedry v Českých Budějovicích

Sportoviště, které využívá KTVS PF JU v Českých Budějovicích (mapa Google)

Podmínky a požadavky praktické přijímací zkoušky – bakalářské studijní obory

Podmínky a požadavky praktické přijímací zkoušky – navazující studijní obory
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?