Pedagogická fakulta JU

Den otevřených dveří – 20. a 21. 1. 2022

budova Jeronýmova 10     mapa

Učebna č. Začátek Studijní program/specializace Popis cesty do učebny od hlavního vchodu
113
 
8.00–11.00 Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) přízemím doprava, 2. dveře
119
(30 míst)
8.30
11.30
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací přírodopis (nav. Mgr.)
přízemím doprava, krátkým schodištěm uprostřed chodby dolů a nahoru a vlevo dveřmi č. 117 přes geologický depozitář
136
(25 míst)
8.30
10.00
Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku (Bc.)
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednooborové studium (nav. Mgr.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací informatika (nav. Mgr.)
přízemím doprava, prosklené dveře na konci chodby
217
(48 míst)
 
219
(18 míst)
8.30
10.30
12.30
Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací fyzika (nav. Mgr.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací technická výchova a pracovní činnosti (nav. Mgr.)
1. schodištěm do 1. patra, dát se chodbou doleva, 1. dveře na levé straně, touto chodbou rovně a jedná se o 2. učebnu na levé straně
306
(24 míst)
10.30
13.00
Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací dějepis (nav. Mgr.)
1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doprava a 2. učebna po levé straně
312
(24 míst)
11.30
12.30
Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací chemie (nav. Mgr.)
1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva a učebna na pravé straně před schody oddělujícími budovy Jeronýmova 8 a 10
326
(24 míst)
10.00
11.30
13.00
Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací matematika (nav. Mgr.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doprava a 5. učebna zleva na této chodbě (těsně před schody dělícími budovy Jeronýmova 8 a 10)
405
(60 míst)
 
406
(24 míst)
11.30
14.30
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací zeměpis (nav. Mgr.)
1. schodištěm nebo výtahem do 3. patra

 

budova Na Sádkách 305/2a     mapa

Učebna č. Začátek Studijní program/specializace Popis cesty do učebny od hlavního vchodu
PT-KTV1
(74 míst)
10.00
13.00
Tělesná výchova a sport (Bc., nav. Mgr.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací tělesná výchova (nav. Mgr.)
Učitelství pro SŠ – specializace tělesná výchova (nav. Mgr.)
vstup pro diváky, schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby

 

budova Dukelská 9     mapa

Učebna č. Začátek Studijní program/specializace Popis cesty do učebny od hlavního vchodu
224
(24 míst)
8.30
13.00
Sociální pedagogika (Bc.) schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
240
(200 míst)
9.00
11.00
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací anglický jazyk (nav. Mgr.)
schodištěm do 1. patra, dát se doleva, po schůdkách doleva do auly
309
(24 míst)
8.30
10.00
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací ruský jazyk a literatura (nav. Mgr.)
schodištěm do 2. patra, dát se doprava, znovu doprava, učebna vpravo
311
(24 míst)
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací německý jazyk (nav. Mgr.)
schodištěm do 2. patra, dát se doprava, znovu doprava, učebna vpravo
315
(56 míst)
10.00
13.00
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) schodištěm do 2. patra, dát se doleva, učebna vpravo
319
(80 míst)
8.30
11.00
Učitelství pro mateřské školy (Bc.) schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna vlevo
321
(104 míst)
10.00
13.00
Speciální pedagogika (Bc.)
Speciální pedagogika (nav. Mgr.)
schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
409
(40 míst)
8.30
11.30
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ (Bc.)
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (nav. Mgr.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací výtvarná výchova (nav. Mgr.)
výtahem vlevo do 3. patra, dát se doleva, 1. učebna vpravo
412
(48 míst)
10.00
13.00
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací český jazyk a literatura (nav. Mgr.)
výtahem vlevo do 3. patra, dát se doprava, 2. učebna vlevo

 

budova U Tří lvů 1A     mapa

Učebna č. Začátek Studijní program/specializace Popis cesty do učebny od hlavního vchodu
102
(50 míst)
8.30
11.30
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ (Bc.)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (Bc.)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (Bc.)
Učitelství hry na nástroj pro střední školy a ZUŠ (nav. Mgr.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací hudební výchova (nav. Mgr.)
Učitelství pro SŠ – specializace hudební výchova (nav. Mgr.)
přízemím rovně, učebna na konci chodby vlevo
201
(60 míst)
9.00
9.45
10.30
11.15
Psychologie (Bc.) schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
201
(60 míst)
12.00
14.30
Arteterapie (Bc.) schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
408 a 411
(40 míst)
8.30
11.30
14.30
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání na 2. st. ZŠ (Bc.)
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro SŠ (Bc.)
Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací výchova k občanství (nav. Mgr.)
Učitelství pro SŠ – specializace základy společenských věd (nav. Mgr.)
408 – schodištěm nebo výtahem vpravo do 3. patra, dát se doleva, učebna na konci chodby vpravo
411 – výtahem vpravo do 3. patra, učebna hned vlevo