Pedagogická fakulta JU

Den otevřených dveří – 20. a 21. 1. 2022

budova Jeronýmova 10     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
136, 160
(25 a 18 míst)
8.30, 10.00 Informační technologie + Informační technologie a e-learning (Bc.)
+ Informatika (nav. Mgr.)
+ Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Dokt.)
136 - přízemím doprava, prosklené dveře na konci chodby
160 – přízemím doprava, poslední učebna na konci chodby vpravo
217
(48 míst)
8.30, 10.00, 11.30, 13.00 Fyzika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Technická výchova (Bc., navaz. Mgr.)
+ Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
+ Teorie vzdělávání ve fyzice (Dokt.)
1. schodištěm do 1. patra, dát se chodbou doleva, 1. dveře na levé straně, touto chodbou rovně a jedná se o 2. učebnu na levé straně
308
(40 míst)
13.00-16.00 Prezentace činnosti Centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) + programy celoživotního vzdělávání (CŽV) 1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doprava a první učebna na levé straně
312
(24 míst)
8.30, 11.30, 13.00 Chemie (Bc., navaz. Mgr.) 1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva a učebna na pravé straně před schody oddělujícími budovy Jeronýmova 8 a 10
321
(40 míst)
8.30, 11.30, 14.30 Přírodopis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)
+ Vzdělávání v biologii (Dokt.)
1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva, dveřmi proti učebně J 312 vejít do chodby, jít na samý konec chodby, vlevo je učebna J 321
326
(24 míst)
10.00, 11.30, 13.00 Matematika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Teorie vzdělávání v matematice (Dokt.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doprava a 5. učebna zleva na této chodbě (těsně před schody dělícími budovy Jeronýmova 8 a 10)
405
(60 míst)
8.30, 11.30, 14.30 Zeměpis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Geografie pro veřejnou správu (Bc.)
1. schodištěm do 3. patra, dát se chodbou doprava, učebna na konci chodby rovně
406
(24 míst)
10.30, 13.00 Historie (Bc.)
+ Dějepis (navaz. Mgr.)
1. schodištěm do 3. patra, dát se chodbou doprava a 2. učebna odzadu po levé straně

 

budova Dukelská 9     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
115
(56 míst)
10.30, 13.00 Výchova ke zdraví (Bc., navaz. Mgr., jedno- i dvouoborová)
+ Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (navaz. Mgr.)
přízemím doprava, učebna na konci chodby vpravo
224
(24 míst)
8.30, 11.30, 13.00 Sociální pedagogika (Bc.) schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
240
(200 míst)
10.00, 13.00 Anglický jazyk (Bc., navaz. Mgr.) schodištěm do 1. patra, dát se doleva, po schůdkách doleva do auly
315
(56 míst)
10.00, 13.00 Speciální pedagogika předškolního věku -
učitelství pro mateřské školy
(Bc.)
schodištěm do 2. patra, dát se doleva, učebna na konci chodby vpravo
321
(124 míst)
10.00, 11.30, 13.00 Učitelství pro mateřské školy (Bc.) schodištěm do 2. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby vlevo
409
(40 míst)
8.30, 11.30, 13.00 Výtvarná tvorba (Bc., jedno- i dvouoborová)
Výtvarná výchova + ZUŠ (VV) (navaz. Mgr.)
výtahem vlevo do 3. patra, dát se doleva, 1. učebna vpravo
412
(48 míst)
10.00, 13.00 Český jazyk a literatura (Bc., navaz. Mgr.) výtahem vlevo do 3. patra, dát se doprava, 2. učebna vlevo

 

budova U Tří lvů 1A     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
102
(50 míst)
10.00, 13.00
8.30, 11.30 - HV
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) přízemím rovně, učebna na konci chodby vlevo
102
(50 míst)
8.30, 11.30 Hudební výchova (dvouoborové)
+ Hra na nástroj nebo zpěv (jednooborové) (Bc., navaz. Mgr.)
přízemím rovně, učebna na konci chodby vlevo
201
(60 míst)
10.00, 13.00 Psychologie (Bc., jednooborová; navaz. Mgr. dvouoborová)
Pedagogická psychologie (Dokt.)
schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
201
(60 míst)
11.30, 14.30 Arteterapie (Bc.) schodištěm do 1. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
301
(23 míst)
8.30, 10.00, 11.30 Německý jazyk (Bc., navaz. Mgr.) schodištěm do 2. patra, po chodbě rovně, učebna vlevo
408 a 411
(40 míst)
8.30, 11.30, 14.30 Společenské vědy (Bc.)
+ Základy společenských věd a Občanská výchova (navaz. Mgr.)
408 - schodištěm nebo výtahem vpravo do 3. patra, dát se doleva, učebna na konci chodby vpravo
411 - výtahem vpravo do 3. patra, učebna hned vlevo

 

budova Na Sádkách 2/1     mapa

učebna č. začátek obor popis cesty do učebny od hlavního vchodu
PT-KTV1
(74 míst)
10.00, 13.00 Tělesná výchova a sport (Bc., jedno- i dvouoborové)
+ Tělesná výchova (navaz. Mgr.)
schodištěm do 1. patra, dát se doprava, učebna na konci chodby