Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 222

 
 

 

 

 

Vedoucí ateliéru:   PhDr. Yvona MAZEHÓOVÁ, Ph.D.  
 
Asistentka:   Jitka Pečlová   (TL411, 38 777 3222, peclova@pf.jcu.cz)

 

Výuka a výcvik:

Ateliér poskytuje jako jediný v České republice vysokoškolské studium (bakalářské, neučitelské - distanční) intervenční arteterapie, probíhající formou studijně výcvikové komunity v pátečních odpoledních a večerních hodinách a o sobotách. Studium bylo zahájeno ve školním roce 1990/91. Jeho výukový a výcvikový program je rozvržen od září 2006 na 3 roky.

Poskytuje další specializaci pracovníkům v různých oborech práce s lidmi, zejména pedagogům, psychologům, lékařům a dalším. Specializace umožňuje absolventům v rámci jejich profesních úkolů uplatňovat edukační, poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy osob, s nimiž pracují.

Absolventi získávají schopnost:

  1. vést výtvarnou činnost skupiny či jednotlivce a využívat výtvarných projevů v rámci pracovní náplně své základní kvalifikace,
  2. analyzovat výtvarné projevy skupiny či jednotlivce a využívat artefakty jako svébytný způsob komunikace edukačně či terapeuticky. Tak lze ozřejmit problémy a konflikty, které jsou vyloučeny ze slovní komunikace, protože podléhají represivním mechanismům. Toto vyloučení může nepříznivě ovlivňovat výkonnost i tvořivost, socializaci a vůbec duševní i tělesné zdraví člověka.

Těžiště výuky a výcviku spočívá v osvojení

  1. arteterapeutických postupů
  2. vedení arteterapeutického ateliéru a především
  3. interpretace anamnestické a psychopatologické symboliky výtvarného výrazu.

Podmínkou dosažení těchto cílů je osobní zkušenost studentů s vlastní tvorbou a jejími proměnami v ateliéru a s analýzou a interpretací jejich výtvarných projevů při zpracování souboru zadaných témat různými výtvarnými technikami. Pokročilí studenti posledních dvou ročníků (a absolventi ateliéru) se podílejí na výcviku a analýzách výtvarných projevů studentů mladších.

Výuka v ateliéru arteterapie vychází z předpokladu, že změnu výtvarného výrazu následují změny i v ostatních oblastech projevů člověka.

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA