Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Den workshopů

8. 4. 2022

Den workshopů je celodenním setkáním studentů, absolventů a příznivců arteterapie, na němž budou prezentovány různé arteterapeutické přístupy a techniky. Je prostorem pro setkání těch, kteří se arteterapii učí, s těmi, kteří se jí již profesně věnují, ale i všech ostatních, které arteterapie zajímá nebo ji chtějí více poznat. V rámci dne budou probíhat různě tematicky zaměřené workshopy, jejichž cílem je sdílet zajímavé arteterapeutické aktivity a zprostředkovávat zážitek z výtvarné práce.

V rámci Dne workshopů se uskuteční vernisáž výstavy Michala Štochla v Galerii Na chodbě.

 

Anotace workshopů

 

Registrace

Registrace na jednotlivé workshopy je ukončena – kapacita workshopů byla naplněna. Otevřena je už jen účast na Výtvarném workshopu (který bude probíhat paralelně celý den a je možné se k němu kdykoliv připojit; není nutno se registrovat předem, ale je potřeba zaplatit účastnický poplatek) a samozřejmě také podvečerní vernisáže (zde je přístup zcela volný).

Po registraci na workshopy prosím uhraďte účastnický poplatek 500 Kč na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1306, do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení. Zároveň pošlete obratem screenshot platby či jiný doklad o platbě na e-mail: arteworkshopy@seznam.cz. Účastnický poplatek je třeba uhradit do 5. 4. 2022 (pokud do tohoto data nebude uhrazen, nebudeme s Vámi na workshopech, na které jste se zaregistrovali, počítat). Registrací na workshopy a zasláním dokladu o platbě je přihlášení na Den workshopů dokončeno. Registrační poplatek je nevratný, pokud byste se nemohli Dne workshopů zúčastnit, je možné ho převést na jinou osobu – tento fakt prosím případně oznamte na e-mail: arteworkshopy@seznam.cz.

Pokud chcete vystavit fakturu, zašlete požadavek na její vystavení s fakturačními údaji na e-mail advo@pf.jcu.cz ještě před uhrazením poplatku, registrační poplatek uhraďte až po vystavení faktury.

Jakékoliv případné dotazy prosím směrujte na e-mail: arteworkshopy@seznam.cz

 

 

Další informace

Den workshopů bude probíhat v budově Pedagogické fakulty Dukelská 9 v Č. Budějovicích.

Výtvarné pomůcky na všechny workshopy budou k dispozici (speciální doporučení stran pomůcek, oblečení apod. jsou uvedeny u anotací jednotlivých workshopů). Prosíme všechny účastníky, aby si vzali pohodlné oblečení, které je vhodné na výtvarné aktivity.

V průběhu celého dne bude probíhat Výtvarný workshop, na který není nutné se registrovat. V rámci workshopu bude možno malovat a tvořit koláže a sdílet zážitky z tvorby, příp. také společně přemýšlet, jak může to, co jsme vytvořili, souviset s naší osobností či odkazovat na naši současnou či minulou situaci. V průběhu celého workshopu budou přítomni vyučující Ateliéru arteterapie PF JU, kteří účastníky při jejich tvorbě povedou. Workshop může být užitečný pro uchazeče o studium arteterapie či pro všechny zájemce, kteří chtějí trochu „přičichnout“ k tomu, jak může probíhat projektivně-intervenční arteterapie vyučovaná na PF JU, ale také pro všechny, kteří si chtějí užít malování a výtvarnou tvorbu.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA