Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

MgA. Stanislav Zeman, Ph.D., MBA

e-mail: szeman@pf.jcu.cz
místnost: TL 210

 

Vzdělání:

 • 2014 absolvoval doktorské studium na FAMU v Praze, (Ph.D.), téma narativita v hraném filmu, 10 týdnů stáž v USA - Los Angeles 2011.
 • 2008 absolvoval Manažerskou fakultu Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona - Czech Management Institute Praha, (MBA). Téma závěrečné práce - filmové producentství.
 • 2000 absolvoval Katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze, (MgA).
 • 2000 absolvoval obor Psychologie - arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (Bc.)

 

Profesionální zkušenosti:

 • Režisér více než osmdesáti dokumentárních filmů a publicistiky pro Českou televizi, Karlovu univ., Britské velvyslanectví, Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, u některých projektů zároveň scenárista nebo výkonný producent
  - duben 1995 - dosud.
 • Pedagog Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  - říjen 2000 - srpen 2013, září 2015 - dosud, výuka psychologie umění a komunikace
  - 2004 udělen grant MŠMT ČR na nový předmět "Video-terapie"
  - 2006 - 2008 spoluřešitel uděleného grantu EU - Evropského sociálního fondu.
 • Lektor Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze
  výuka psychologie managementu, částečně v angličtině
  - duben 2009 - prosinec 2012.
 • Redaktor a moderátor kulturní publicistiky Českého rozhlasu 3 - Vltava
  - červen 2001 - prosinec 2003, zaměření na vědu a kulturu.
 • 2× ročně celodenní výuka doktorandů na VŠE Praha, 2013 - dosud.
 • Člen ekumenické poroty filmového festivalu ve Zlíně, Cottbusu (2015) a Karlových Varech (2016).

 

Režie

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA