Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

e-mail: jkouril@pf.jcu.cz
místnost: TL 207
tel.: 387 773 363

Vyučované předměty:

Arteterapeutické přístupy k dětem a dospívajícím (AR/APDDK)
Zpracování bakalářské práce (ART/DSAK)
Fylogeneze a ontogeneze výtvar. výrazu (ART/FOVVK)
Právní a etické normy pro arteterapeuty (ART/PETNK)
Výtvarný projev dětí a jeho vývoj (KPE/VPD)
Vývojová psychologie (KPE/VPSZ)
Arteterapie I (KPE/YART1)
Pedag.-psych. diagnostika dětí a mládeže (KPE/YPGDB)
Psychologie předškolního dítěte (KPE/YPPDB)
Psychologie adolescence (KPE/YPSAN)
Praxe I (YPX1B)
Praxe II (YPX2B)
Praxe III (YPX3B)
Vývojová psychologie I (KPE/YVPS1)
Vývojová psychologie II (KPE/YVPS2)
Vývojová psychologie I (KPE/YVP1)
Vývojová psychologie II (KPE/YVP2)

Publikační činnost

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA