Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D.

e-mail: mpech@pf.jcu.cz
místnost: TL 210

 

Životopisná data

1997 - 2004 Obecná teorie a dějiny umění a kultury, ÚDU FF UK, Praha; Mgr.
2002 - 2008 Arteterapie, Ateliér arteterapie PF JČU, České Budějovice; Bc.
2004 - 2012 Obecná teorie a dějiny umění a kultury, ÚDU FF UK, Praha; PhDr., Ph.D.
2008 - 2012 odborný asistent, Katedra antropologických a historických věd (dnes Katedra historických věd), FF ZČU, Plzeň
2010 - dosud Odborný asistent, Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK, Praha
2012 - 2018 Lektor, Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu UK, Praha
2018 - dosud Odborný asistent, Ateliér arteterapie, PF JČU, České Budějovice

 

Publikační činnost

 

Granty a účast na výzkumných projektech

 • Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, NAKI (SMK02018DG002), spoluřešitel, 2017 - 2021
 • PROGRES (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti, 2017 - 2021
 • IP UK - CRASHTEST (organizace výstav v rámci výběrového kurátorského semináře, řešitel, 2016 - 2018
 • Lidové umění mezi vizuální kulturou a politikou v Čechách a na Moravě 1840 - 1960, GAČR (15-07456S), spoluřešitel, 2015 - 2017
 • PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury, člen řešitelského týmu, 2010 - 2017
 • UNCE (Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy), Transcendence a její interpretace v teologii a umění, člen řešitelského týmu, 2015 - 2017

 

Konference

 • In/tolerance to visual anti-Semitism in Czechoslovakia 1918 - 1948, State (Re)construction and Art in Central and Eastern Europe 1918-2018, 19. - 22. 11. 2018, Královský zámek, Varšava
 • Topičův salon v uměleckém provozu meziválečné Prahy, diskusní příspěvek, mezinárodní konference Praha v obnoveném státě - zemská metropole hlavním městem nové republiky, 16. - 17. října 2018, Obecní dům, Archiv hl. m. Prahy, Praha
 • Kde končí humor a začíná antisemitismus?, mezinárodní workshop Vizuální antisemitika, 25. 9. 2018, Akademické konferenčním centrum, ÚDU AV ČR, Praha
 • Jsou antisemitské karikatury v Árijském boji z let 1940 - 1945 židovským uměním?, mezinárodní kolokvium Existuje židovské umění?, 7. 10. 2016, Akademické konferenčním centrum, ÚDU AV ČR, Praha
 • Normalizace Galerie Československý spisovatel, Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, mezinárodní konference, 5. - 6. 12. 2014, Vila Kinských, Historické muzeum Národního muzeua - Ústav etnologie FF UK, Praha
 • České, lidové a moderní: Diskuse o výtvarném umění ve 40. letech 20. století, Společnost a kultura v českých zemích 1939-1949, mezinárodní konference, 8. - 9. 12. 2012, Vila Kinských, Národopisné muzeum - Národní muzeum, Praha
 • Historicizing tendencies in the Czech art during World War II, mezinárodní konference Art during two World Wars, 12. - 13. 5. 2011, Vilnius, Litva
 • Entartete Kunst po česku, mezioborové sympózium Naděje a deziluze - Roky ve dnech: České umění 1945-1957, 17. - 18. 6. 2010, GHMP, Městská knihovna, Praha
 • Kitsch and Nazi Cultural Policy in Prague during WWII, mezinárodní konference 4th Central-European Forum of Doctoral Students of Art History: Art History in the Age of Globalisation, 5. - 8. 11. 2009, Vratislav, Polsko
 • Psychopatologie výtvarného umění Protektorátu Čechy a Morava?, mezioborová konference Protektorát v sociokulturních souvislostech, 20. 10. 2009, Katedra českého jazyka a literatury PdF UHK, Hradec Králové
 • Kýč pryč! Problematika kýče v Protektorátu Čechy a Morava, 3. sjezd historiků umění, 24. - 25. 9. 2009, FF UK, Praha
 • Stav výtvarné kultury za druhé světové války v Praze, mezinárodní konference Život evropských měst za druhé světové války, 11. - 12. 10. 2005, AHMP, Městská knihovna v Praze, Praha

 

Výstavy

 • Jdi na venkov! Lidové umění a česká vizuální kultura 1800 - 1960, Západočeská galerie v Plzni, 1. 3. - 12. 5. 2019 (spoluautor)
 • Konec Avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému puči, Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna v Praze, 26. 5. - 25. 9. 2011 (spoluautor)
 • Otto Gutreund: Čtyři kapitoly o člověku (spolu s PhDr. Evou Bendovou, Ph.D., Národní galerie v Praze), NG, kabinet kreseb, Veletržní palác, NG v Praze, 4. 5. - 10. 8. 2009
 • Otto Gutfreund: Sochy a kresby, Galerie Jiří Švestka, 13. 9. - 1. 12. 2001 (spoluautor)

 

Zahraniční pobyty

 • Grosvenor Gallery, Londýn, květen 2004 (účelové stipendium FF UK v Praze)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA