Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 222

 
 

 

 

 

Publikační činnost

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

 

ŠIKL, R., KOUŘILOVÁ, J. Obranné tendence v atribuci. Československá psychologie, 1996, 40, 4, 315 - 320.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Comparison of Self-report and Projective Data in Anxiety Measurement: STAI vs. Coloured Version of Wartegg drawing Test. Book of Abstracts 25th International Conference Stress and Anxiety. 8 -10th July, 2004, Amsterdam, The Netherlands.

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. In Fellner, R (Ed.): New perspectives In Cognitive and InterculturalLearning: from Preschool Education to Information Society. Svatý Jan pod Skalou : Fragmenta Ioannea Collecta 2005. ISSN 1214-5041

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. In Jandová, R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny vzdělávání. JčU v Č. Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, s. 134 - 135. ISBN 80-7040-789-1

STUCHLÍKOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, L., KREJČÍ, M., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Zvládání emočních problémů školáků. Praha : Portál 2005. ISBN 80-7178-534-2

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. & STUCHLÍKOVÁ, I. Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, s. 72, Union of Psychologists Associations of the Czech Republic, 2007. ISBN 978-80-7064-017-3

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. & STUCHLÍKOVÁ, I. Implicite motivational fear tendencies in repressors. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22 July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers. European Educational Research Association, 19 - 21 September 2007, Ghent, Belgium. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, s. 56

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Sborník anotací. XV. konference ČAPV. 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice. ISBN 978-80-7040-987-9

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Sborník příspěvků. XV. konference ČAPV. 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice. ISBN 978-80-7040-991-6

MAZEHÓOVÁ Y., KOUŘILOVÁ, J. Využití tvorby a interpretace koláží v pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Geringová, J. (ed.): Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů. Sborník z elektronické konference. PF UJEP v Ústí nad Labem 2008. ISBN 978-80-7414-101-0, http://pf.ujep.cz/kvkweb/index.html

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Psychosomatické souvislosti arteterapie a tělesnění. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti. Brno : Paido, 2008, s. 77-82. ISBN 978-80-7315-184-3.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů. Brno : Paido, 2008, s. 88-97. ISBN 978-80-7315-184-3.

HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Mosaikem als substanzielle Lernumgebungen. In Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der mathematik, 8.3.-12.3.2010, Mnichov. Dostupné z www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/cms/de/forschung/bzmu/bzmu2010.html

HOŠPESOVÁ, A., JAGODA, E., KOUŘILOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y., ROUBÍČEK, F., STUCHLÍKOVÁ, I., SWOBODA, E., TICHÁ, M. Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. Rzeszów (Polsko) : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, 164 stran. 978-83-7338-582-5

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Art production as a tool to reflect on professional identity of future teachers. In Janik, T., Knecht, P. (Eds.) New pathways in Professional Development of Teachers. Brno : LIT VERLAG, 2010, s. 240 - 246, ISBN 978-3-643-50153-0.

 

Prezentace na konferencích

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Comparison of Self-report and Projective Data in Anxiety Measurement: STAI vs. Coloured Version of Wartegg drawing Test. 25th International Conference Stress and Anxiety. 8 -10th July 2004, Amsterdam, The Netherlands (poster)

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J. Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti. IV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku a II. konference Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu. 17. - 19. ledna 2005, Olomouc (paper)

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. Mezinárodní pedagogická konference Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. 26. - 29. června 2005, Svatý Jan pod Skalou a Praha (poster)

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. Konference s mezinárodní účastí Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 15. - 16. 9. 2005, Č. Budějovice (paper)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures. 10th European Congress of Psychology, 2007, Prague, Czech Republic (poster)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Implicite motivational fear tendencies in repressors. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22 July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic (poster)

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers. European Educational Research Association, 19 - 21 September 2007, Ghent, Belgium (poster)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. XV. konference ČAPV. 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice (paper)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. Art Therapeutic Technique of Collages as a Tool of Professional Identity Development. XXIX International Congress of Psychology, 20 - 25 July 2008, Berlin, Germany (poster)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Personality traits measurement - self-reported and projective data on anxiety. ECP 15 (European Association of Personality Psychology), Brno 20. - 24. 7. 2010 (poster)

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. Art production as a tool to reflect on professional identity of future teachers. Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n, Brno 15. - 16. 6. 2010 (paper)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA