Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 222

 
 

 

 

 

Publikační a vědecká činnost

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

 

Přehled publikační činnosti:

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2003): Anxiety in Volunteerism: One of their Motives for Volunteering? In Vobr, R., Krejčí, M. (Eds.): Adapted Physical Activities - European Dimensions. JčU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 29 - 32.

MAZEHÓOVÁ, Y. (2003): Anxiety as a Motivator for Volunteerism. Book of Abstracts 24th International Conference Stress and Anxiety. 10 - 12th July, Lisbon - Portugal.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2004): Comparison of Self-report and Projective Data in Anxiety Measurement: STAI vs. Coloured Version of Wartegg drawing Test. Book of Abstracts 25th International Conference Stress and Anxiety. 8-10th July, Amsterdam, The Netherlands.

ŠVESTKOVÁ, R., PLODKOVÁ, B., MAZEHÓOVÁ, Y. (2004): Zhodnocení rozvoje sociálně preventivního programu Pět P na ZSF JčU. Sociální práce.

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. (2005): Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. In Fellner, R. (Ed.): New perspectives In Cognitive and Intercultural Learning: from Preschool Education to Information Society. Fragmenta Ioannea Collecta, Svatý Jan pod Skalou. ISSN 1214-5041

KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. (2005): Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. In Jandová, R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny vzdělávání. JčU v Č. Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, s. 134 - 135. ISBN 80-7040-789-1

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I. (2005): Anxiety of future teachers - self-report and projective data. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI, 23 - 27th August, Nicosia, Cyprus. ISBN 9963-607-65-9

MAZEHÓOVÁ, Y. (2005): Rodič dítěte „školsky oslabeného“ a jeho postoj k dítěti, ke škole a k odborné péči. In Macek, P., Dalajka, J. (Eds.): Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. FSS MU, Brno. ISBN 80-210-3804-7

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2005): Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník příspěvků. Psychologický ústav AV ČR, Brno, 360-368. ISBN 80-86174-09-3

STUCHLÍKOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, L., KREJČÍ, M., MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2005). Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál. ISBN 80-7178-534-2

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2006). Projektivní cesty k poznání našeho pojetí výuky. Pedagogické dny 2006/2007. Sešit anotací. Technická univerzita, Liberec, s. 51 - 52. ISBN 80-7372-095-7

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLIÍKOVÁ, I. (2006). Fear of failure, rejection and loss of power and corresponding irrational beliefs. 27th STAR conference - Book of abstracts, 103. Rethymnon: University of Crete Press.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2007). Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, s. 72, Union of Psychologists Associations of the Czech Republic. ISBN 978-80-7064-017-3

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2007). Implicit motivational fear tendencies in repressors. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22 July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic.

STUCHLÍKOVÁ, I, MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2007). Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers. European Educational Research Association, 19 - 21 September 2007, Ghent, Belgium. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, s. 56.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2007). Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Sborník příspěvků. XV. konference ČAPV. 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice. ISBN 978-80-7040-991-6.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2008). Psychosomatické souvislosti arteterapie a tělesnění. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti (s. 77-82). Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-184-3.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2008). Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti (S. 114- 125). Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-184-3.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2008). Art therapeutic technique of collages as a tool of professional identity development. International Journal of Psychology, roč. 43, č. 3/4, s. 644. ISSN 0020-7594.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2008). Využití tvorby a interpretace koláží v pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů (Sborník z elektronické konference http://pf.ujep.cz/kvkweb/index.html). Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7414-101-0.

BOCKSCHNEIDEROVÁ, A., BŘÍZOVÁ, B., MAZEHÓOVÁ, Y. (2009). Letní tábor jako možnost práce s dětmi trpícími enurézou. e-Pedagogium, roč. Neuveden, č. 2, s. 35-50. ISSN 1213-7758.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., STUCHLÍKOVÁ, I. (2009). Výtvarná projekce jako projev psychosomatické kondice - práce s kolážemi při pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Psychosomatické disciplíny v přípravě pedagogů: Východiska a první zkušenosti. Brno: Paido, edice pedagogické literatury, s. 88-97. ISBN 978-80-7315-184-3.

HOŠPESOVÁ, A., JAGODA, E., KOUŘILOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y., ROUBÍČEK, F., STUCHLÍKOVÁ, I., SWOBODA, E., TICHÁ, M. (2010). Ideas for Natural Differentiation in Primary Mathematics, vol. 2. Geometrical environment. In Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 164 s. ISBN 978-83-7338-582-5.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J. (2010). Art production as a tool to reflect on professional identity of future teachers.. In New Pathways in The Professional Development of Teachers.. Münster : LIT Verlag, s. 240-246. ISBN 978-3-643-50153-0.

NOHAVOVÁ, A., MAZEHÓOVÁ, Y. (2010). Psychologický pohled na rozvoj hlasových kompetencí. In 5. Medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, s. 111-117. ISBN 978-80-8094-699-9.

HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. (2010). Mosaikem als substanzielle Lernumgebungen. In Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathematik. Münster : VTM-Verlag, s. 421-424. ISBN 978-3-942197-03-8.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2011). Stabilita osobních cílů a subjektivně vnímané uspokojování základních potřeb v podmínkách dlouhodobé izolace simulovaného letu na Mars. In Bartošová, Čerňák, Humpolíček, Kukaňová, Slezáčková, Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků konference. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. 310-313. ISBN 978-80-263-0029-8.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., VINOKHODOVÁ, A., GUSHIN, V. (2013). The wide perspective on Mars-500 as an analogue of deep space exploration: the Czech monograph. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, roč. 47, č. 4, s. 175. ISSN 0233-528X

JOŠT, J., MAN, F., NOHAVOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., SUDA, S., HAGTVET, KA., PETRÁŠKOVÁ, V., BRABCOVÁ, D., NOTA, J., KRNINSKÝ, L., BÍLÁ, J., KRAJÍCOVÁ, M., KOZELKA, P., PAVELKOVÁ, I., ŠKALOUDOVÁ, A., KUBÍKOVÁ, K. (2013). Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele. In Praha : EDUKO, 168 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

MAZEHÓOVÁ, Y., STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., ŠALINA, O., KUVŠINOVA, O., VETTEROVÁ, E. (2014). Sebepojetí, sebeprožívání a specifické způsoby reagování na aktuální životní situaci v průběhu simulovaného letu na Mars. In Šolcová, Stuchlíková, Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, s. 183-196. ISBN 978-80-200-2437-4.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. (2014). Změny v osobních cílech členů posádky při dlouhodobé simulaci kosmického letu. In Šolcová, Stuchlíková, Guščin, MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha : Academia, s. 219-245. ISBN 978-80-200-2437-4.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2014). Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 58, 5, 471-484.

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2016). The story of 520 days on a simulated flight to Mars. Acta Astronautica, 126, 178-189.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2017). Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 5, Retrieved March, 29, 2017, from http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=155.

 

Vědeckovýzkumná činnost (spoluúčast a participace):

Projekty GAČR:

 • GAČR 406/02/1247 (2002-2004): Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace proces jejich rozvíjení
 • GAČR 406/06/0438 (2006-2008): Motivační struktura - její vnitřní vztahy , možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování
 • GAČR 406/06/1571 (2006-2008): Kognitivní a dynamické aspekty herecké (hráčské) osobnosti učitele
 • GAČR 407/11/2226 (2011-2013):Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu

Projekty 7 RP:

 • FP7, SiS.2012.2.2.3-1 (2013-2016): Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education (ASSIST-ME)

Projekty GAJU:

 • GA JU 037/2010/S Podpora zdravého psychického vývoje - dítě a učitel
 • GA JU 130/2016/S Pedagogicko-psychologická diagnostika - cesta k účinnému vedení

 

Prezentace výsledků na kongresech, sympoziích apod.:

 • 24th International Conference Stress and Anxiety, 10 - 12th July 2003, Lisbon - Portugal.
 • EARLI Conference, 26 - 30th August 2003, University Padova, Italy
 • 25th International Conference Stress and Anxiety, 8 - 10th July 2004, Amsterdam - The Netherlands.
 • IV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku a II. konference Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu. 17. - 19. ledna 2005, Olomouc.
 • Mezinárodní pedagogická konference Nové perspektivy v kognitivním a interkulturní vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti. 26. - 29. června 2005, Svatý Jan pod Skalou a Praha.
 • 11th Biennial Conference EARLI, 23 - 27th August 2005, Nicosia, Cyprus.
 • Konference s mezinárodní účastí Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 15. - 16. 9. 2005, Č. Budějovice.
 • 27th Stress and Anxiety Research Society Conference, 13-15th July 2006, Rethymnon, Crete.
 • 10th European Congress of Psychology, 3 - 6th July 2007, Praha, Czech Republic
 • 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 19 - 22th July 2007, Bávaro. Punta Cana, Dominican Republic
 • XV. Konference ČAPV, 12. - 14. 9. 2007, České Budějovice.
 • European Educational Research Association, 19 - 21th September 2007, Ghent, Belgium.
 • 29th Stress and Anxiety Research Society Conference, 16-18th July 2008, Birkbeck, University of London, UK
 • 15th European Conference on Personality, 20th - 24th July 2010, Brno, Czech Republic
 • 12th European Congress of Psychology, 4 - 8th July 2011, Istanbul, Turkey
 • XXX th International Congress of Psychology, 22 - 27th July 2012, Cape Town, South Africa
 • 25th APS Annual Convention, 23 - 24th May 2013, Washington, D.C., USA
 • International Symposium Mars500, 28 - 30th October 2013, Moscow, Russia
 • 13th European Congress of Psychology, 9-12th July 2013, Stockholm, Sweden
 • 14th European Congress of Psychology, 07-10th July, 2015, Milan, Italy ,
 • European Psychology Learning and Teaching Conference, 18 - 20th September 2017, Salzburg, Austria

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA