Katedra výtvarné výchovy PF JU pořádá v letním semestru ak. r. 2021/2022

ve dnech 9. – 13. května 2022 kurz kresby a malby v plenéru – Rožmberk nad Vltavou.

Plenéru se zúčastní posluchači:  
Bc 1. r.  jednoobor  / 7TV1J / 

Bc 1. r. dvouobor  / 7TV /      

Bc 2. r. dvouobor / 7TV1J – výběrový / 

Mgr. 1. r. jednoobor / 0ET / 

Mgr. 1. r. dvouobor / 0ET / 

Bc 2. r. jednoobor (dobíhající)  / PLTU1 / 

Informace pro účastníky plenéru kresby a malby:

K výtvarné  práci  budete kompletně plenérově vybaveni.

Budete mít:  polní malířský stojan (každý student musí mít svůj vlastní polní stojan) nejlépe v šitém textilním pouzdře s možností nesení na rameni a s kapsami pro štětce a ostatní vybavení,  podložku pro kresbu a malbu (vhodný je masonitový přířez), barvy temperové, akvarelové či akrylové, sadu štětců (větší a velké, včetně menších průmysl. plochých nátěr. štětců),  nádobky na vodu  s uzávěrem, papíry pro kresbu i malbu formátu A2 (10+10ks).

Kreslicí potřeby jako např. uhel, rudku, tužky, pera a tuše, pastel. křídy, fixativ atd.
Oblečení vhodné pro práci v plenéru (nepodceňujte, pracovat se bude za každého počasí !)

Úhrada za ubytování a stravování se provádí v místě konání kurzu !