Kamila Vránková

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

Kancelář: TL 314
Email: vrankova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 156

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

will be updated

 

English literature, American Romanticism, literary theory, children's literature

1989-1994: Charles University, Philosophical Faculty (Czech studies, English studies; diploma thesis in English literature)
March 1993 - June 1993: University of Kent, Canterbury (English literature)
July-August 1995: University of Edinburgh (Modern British literature)
March 1999: Stratford upon Avon, Council of Europe In-service Training Programme (Teaching Shakespeare: Making Classical Literature Relevant in the Late Twentieth Century)
1995-2001: Charles University, Philosophical Faculty - postgraduate studies (English and American literature, dissertation "Aspects of the Gothic Novel in 19th and 20th Century Fiction")

Professional Experience:
since 1994: University of South Bohemia, Faculty of Education, English Department
(lectures in English literature, American literature, children's literature)

Research:
Anglo-American Gothic and Romantic literature and its impact on contemporary literary criticism and theory

Monograph:

Vránková, K. Metamorphoses of the sublime: from ballads and gothic novels to contemporary Anglo-American children’s literature. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7394-753-8.

 

"Developing a Children´s Literature Syllabus" (Vytváření sylabu dětské literatury), In: Syllabus Development Based on Research and Experience, Liberec: Technická universita, 2000; s. 62-63. ISBN 80-7083-438-2

"The Beginnings of American Children´s Literature" (Počátky americké dětské literatury), Children´s Literature in English at the Turn of the Millennium, ed. B. Mánek, Hradec Králové: Gaudeamus, 2002; s. 113-117. ISBN 80-7041-940-7

"Frances Hodgson Burnett´s Secret Garden as Viewed by Contemporary Literary Theory" (Tajemná zahrada Frances Hodgson Burnettové očima současné literární teorie), Children´s Literature in English at the Turn of the Millennium, ed. B. Mánek, Hradec Králové: Gaudeamus, 2002; s. 139-146. ISBN 80-7041-940-7

"Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea: The Ghosts of Conscience" (Širé Sargasové moře Jean Rhysové: Přízraky svědomí), Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, ed. Anna Grmelová, Praha: Karlova Universita, 2003; s. 151-156. ISBN 80-7290-104-4

"Mystery and Misunderstanding: The Ambiguity of Images, Ideas and Intimations in Emily Brontë´s Wuthering Heights" (Tajemství a nedorozumění: Dvojznačnost obrazů, myšlenek a náznaků ve Vichrném návrší Emily Brontëové), Litteraria Pragensia, vol. 27, Praha: Karlova Universita, 2004; s. 62-73. ISSN 0862-8424

"Some Notes on the Theme of Mystery in Contemporary Children´s Literature in English" (Poznámky k tématu tajemství v současné anglické literatuře pro děti) Learning Together: Proceedings of 4th International Conference of the Association of Teachers of English, ed. Šárka Ježková, Pardubice: Universita Pardubice, 2004; s. 198-204. ISBN 80-7194-724-5

"Frankenstein: Mary Shelley´s Horror of Split Consciousness" (Frankenstein Mary Shelleyové: Horor rozdvojeného vědomí), Monsters and the Monstrous, ed. Paul Yoder, P.M. Kreuter, Inter-Disciplinary Press, 2004, s. 25-28. ISBN: 1-904710-21-2

"Variations and Transformations of the ´Lenore´ Motif in European Ballads" (Variace a transformace lenorského motivu v evropských baladách), Theory and Practice in English Studies, Volume 4, ed. Jan Chovanec, Brno: Masarykova universita, 2005; s. 171-176. ISBN 80-210-3836-5

"Teaching and Learning Children´s Literature" (Dětská literatura jako předmět výuky a studia), English for Central Europe: Interdisciplinary Saxon-Czech Perspectives, ed. Josef Schmied, Christoph Haase, KatrinVoigt, Göttingen: Chemnitz University of Technology, 2005; s. 117-121. ISBN 3-86537-420-4

"Other Worlds and the Experience of the Sublime in Fantastic Stories for Children" (Jiné světy a zážitek vznešena v dětské fantastické literatuře), Cultural Studies at the Turn of the Millenium, ed. Šárka Bubíková, Olga Zderadičková, Michael M. Kaylor, Pardubice: Universita Pardubice, 2005; s. 83-90. ISBN 80-7194-816-0

"Paths of Memory. The Past and the Present in Tom´s Midnight Garden (Pearce) and Stoletá holka (Knitlová)" (Cesty paměti. Minulost a přítomnost v Tomově půlnoční zahradě [Pearce] a Stoleté holce [Knitlová]), Bookbird, The Journal of IBBY, Vol 44, NO. 2, ed. Valerie Coghlan and Siobhán Parkinson, Toronto: University of Toronto Press, 2006; s. 5-12. ISSN 0006 7377

"The Sublime and the Supernatural: The Spectre's Bride Theme in the Popular and Literary Ballads of Several European Nations" (Vznešeno a téma nadpřirozena: Obraz duchovy nevěsty v lidových a literárních baladách několika evropských národů), In: English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, Vol. III, ed. Paunovic, Rasulic, Trbojevic, Belgrade: University of Belgrade, 2007; s. 147-153. ISBN 978-86-86419-18-7

Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies in English No. 1., (Sen, imaginace a skutečnost v literatuře. Jihočeská angloamerická studia 1), Kamila Vránková, Christopher Koy (eds), České Budějovice: Jihočeská universita, 2007; s. 154. ISBN 978-80-7394-006-5

"'A Fearful Voyage I Had:' Dreams of Reality in Charlotte Brontë's Jane Eyre and Jean Rhys's Wide Sargasso Sea (Sny o skutečnosti v románech Jane Eyre Charlotty Brontëové a Širé Sargasové moře Jean Rhysové), In: Dream, Imagination and Reality in Literature. South Bohemian Anglo-American Studies No. 1, ed. K. Vránková, Ch. Koy, České Budějovice: Jihočeská universita, 2007; s. 123-127. ISBN 978-80-7394-006-5

"'Emptiness and Expectation': Difference, Repetition and Memory in Time-Travel Stories for Children (Diference, opakování a úloha paměti v dětské literatuře o cestách v čase), In: Stories for Children, Histories of Childhood. Histoires D'Enfant, Histoires D'Enfance, Tours: Francois Rabelais University, 2007; s. 119-126. ISBN 978-2-86906-234-4 ISSN 0997-4970

"O pojmech, proudech a kontextech romantismu" (Of concepts, currents and contexts of Romanticism), recenze (M. Procházka, Z. Hrbata, Romantismus a romantismy), In. Svět literatury, č. 35, Praha: Universita Karlova 2007; 233-238. ISSN 0862-8440

"Notes on the Time-Travel Motif in Children's Fantasy Fiction" (Motivy cestování v čase v dětské fantastické literatuře), In: English Studies and Language Teaching, Vol. 3, Plzeň: Západočeská universita, 2008; s. 128-132. ISBN 80-86680-12-6

"The Theme of Otherness and the Role of Dialogue in Brontë's Jane Eyre and Rhys's Wide Sargasso Sea" (Téma odlišnosti a úloha dialogu v románech Jana EyrováCh. Brontëové a Širé Sargasové moře Jean Rhysové); American and British Studies Annual, Vol. 1, Pardubice: Universita Pardubice, 2008; s. 81-88. ISSN 1803-6058

"Notes on the Sublime Experience in Jean Rhys's Wide Sargasso Sea" (K problematice vznešena v románu Jean Rhysové Širé Sargasové moře), Eger Journal of English Studies, VIII, ed. Éva Antal and Csaba Czeglédi, Eger: Eszterházy Károly University, 2008, s. 13-21; ISSN: 1786-5638

"The Sublime and the Other in English Fantasy Fiction for Children" (Vznešeno a téma jiného v anglických fantastických příbězích pro děti), In: Language, Literature, Culture, Identity, Belgrade: University of Belgrade, 2009.

The Theme of Transformation and the Experience of the Sublime in Nathaniel Hawthorne´s Wonder-Book for Girls and Boys and Tanglewood Tales. "Tis to Create and in Creating Live": Essays in Honour of Martin Procházka. Eds. Ondřej Pilný, Mirka Horová, Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2013, 327 pp. (267-275). ISBN 978-80-7308-445-5.

The Gothic Supernaturalism and the Search for Identity in Chris Priestley´s Tales of Terror. A Search for Identity. Eds. I. Mišterová, E. Skopečková, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, pp. 185 (55-63), ISBN 978-80-261-0323-3.

"Beyond Rhetoric. Rhetorical Figures of Reading" by Éva Antal. Eger Journal of English Studies XIII (Eger: Líceum Kiadó, 2013), ed. É. Antal, C. Czeglédi, 157 pp. (97-99). HU ISSN: 1786-5638 (Print). HU ISSN: 2060-9159 (Online).

Gothic Elements in J.K. Rowling´s Harry Potter. Through Uncanny Experience to the Problem of Identity. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Ed. Jan Suk, Hradec Králové: UHK, 2014, pp. 153 (63-67), ISSN 2336-3347.

Repetition in Time-Travel Fantasy: Adventure of Choice or Destiny? Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Ed. Jan Suk, Hradec Králové: UHK, 2014, pp. 153 (68-72), ISSN 2336-3347.

The Experience of the Sublime and the Terrors of Transgression in Nathaniel Hawthorne´s Marble Faun. Linguistics and Literature Studies, Vol. 3, Number 6, Alhambra: Horizon Research Publishing, 2015, pp. 259-299 (pp. 264-270). ISSN 2331 - 642X.

Dreams and Magic in the Illustrations and Puppet Movies of Jiří Trnka, Belgrade Bells, Vol. 7, Belgrade University 2015, 245 pp. (93-106), ISSN 1821-3138.

Úvahy o románu Jean Rhysové Širé Sargasové moře (Thoughts of Jean Rhys´s Novel Wide Sargasso Sea). Lingua Viva 20, ročník XI, České Budějovice: Katedry jazyků PF JU v ČB, 2015, 75 pp. (30-36). ISSN 1801 - 1489.

From Emotion to Interpretation: Edmund Burke´s Sublime and the English Gothic Novel. Lingua Viva 23, ročník XII, České Budějovice: Katedry jazyků PF JU v ČB, 2016, 80 pp (19-29). ISSN 1801 - 1489.

The Ethical Aspects of the Sublime in Modern English Fantasy (Rowling, Pullman, Higgins). Eger Journal of English Studies, Volume XVI, Eger: Eszterházy Károly University, 2017, 135 pp (83-94). ISSN 1786-5638.

The Power of Reason and Imagination in Kant, Emerson and the Romantic Sublime. http://anglisztika.uni-eger.hu/en/angl-en/eger-journal-of-english-studies-51/volume-xvii-2017--151

 

Návrhy témat:

 1. Rozdvojená osobnost v díle A. Horowitze a S. Kinga

Vedené práce:

 1. Different Representations of Love in the Works of William Shakespeare (Jandačová, P.)
 2. Gothic and Realistic Features in the Works of Flannery O´Connor and Carson McCullers (Záhorová, Z.)
 3. Guilt and Shame: An Analysis of Dystopian Novels (Meisl, J.)
 4. Heroines in the Haunted Houses: Northanger Abbey, Jane Eyre and Jamaica Inn (Halamová, A.)
 5. Hledání svobody v románech Cesta Jacka Londona a Na cestě Jacka Kerouaca (Rossmann, M.)
 6. Maskulinita a její krize v díle E. Hemingwaye, K. Keseyho a Ch. Palahniuka (Hoffmann, D.)
 7. Obraz obyčejného člověka v prózách Johna Steinbecka a Williama Saroyana (Kašťák, N.)
 8. Protiválečná tematika v angloamerické literatuře 19. a 20. století (Žíla, M.)
 9. Rodina v moderní fantasy: Dar nebo prokletí? (Týmalová, M.)
 10. Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka (Hanzlovský, V.)
 11. The Ironic Picture of the Society in the Work of Geoffrey Chaucer and Graham Greene (Linduška, F.)
 12. The Prediction of the Future in the Work of Herbert George Wells (Pacholík, V.)
 13. Variace na téma čarodějnictví v americké literatuře (Crkvová, S.)
 14. Wise Wizards and Wicked Witches? An Analysis of Magic Users in Terry Pratchett's Discworld/Moudří čarodějové a zlé čarodějnice? Analýza magických postav v Úžasné Zeměploše Terryho Pratchetta (Sedláková, A.)
 15. Harry Potter a tradice anglického gotického románu
 16. Úloha šíleného vědce v díle M. Shelleyové, N. Hawthornea a H.G. Wellse
 17. E. Albee a americké absurdní drama