Přijímací řízení

Prezentace k přijímacímu řízení (Den Otevřených Dveří 2022)

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky k přijímacím zkouškám:

 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.) – formuláře:

 

Písemný test z přijímacího řízení – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

Písemný test z přijímacího řízení – Učitelství pro 1. stupeň základních škol (angličtina)