Studentské praxe

Praxe probíhá vždy ve středu, 1. a 2. vyučovací hodinu. Každá skupina absolvuje nejprve 2-3 náslechy, po nich začnou posluchači samostatně vyučovat.

Požadavky k udělení zápočtu:

 • stoprocentní docházka (v případě nemoci předložit metodikovi katedry neschopenku)
 • aktivní participace (tj. spolupráce s vyučujícím při analýze hodiny, pozorování a konstruktivní připomínkování práce kolegů, vedení deníku z praxe, atd.)
 • minimálně jedna odučená hodina viděná metodikem katedry

Zápočet bude udělen na základě pohovoru, ke kterému týden předem odevzdá posluchač následující podklady:

 • jednu písemně zpracovanou přípravu na hodinu, kterou student skutečně odučil, s hodnotícím komentářem
 • souhrnný referát v rozsahu 2 stran na téma reflexe vlastních zkušeností z pedagogické praxe

 

Observation

 

Competence in planning

 • The structure of the lesson
 • Aims of the lesson
 • What was taught, revised etc.
 • Methods
 • Materials
 • Range of activities

Competence in performance

 • Explanations of the teacher
 • Adaptation of the teacher´s plan according to the needs of the group / an individual learner
 • Learners´ involvement in class work
 • Motivation of the learners
 • Teacher´s interest in learners´ opinions, ideas
 • Appropriate timing

Social and communicative competence

 • Relationships among learners
 • Willingness to help each other, openness to the opinions of other learners
 • Cooperation, group work, pair work
 • Overall atmosphere in the class
 • Discipline in the class

Evaluation

 • Teacher´s use of appropriate assessment techniques
 • Areas of strength / weakness
 • Reasons why activities were successful / unsuccessful
 • How to improve future teaching

 

Self-evaluation

(answers to these questions can be incorporated into your commented lesson plan or final essay)

How did you feel about the lesson?

Did everything go according to your lesson plan?

Did anything unexpected happen? What did you do?

Which part(s) of your lesson do you feel were most successful? Why do you think so?

Which part(s) of your lesson did you feel were least successful? Why do you think so?

What would you change if you taught the same lesson again?

What did your students learn? How do you know?

What did you learn from this teaching practice?