Současná činnost

Katedra v akademickém roce 2018/19 zajišťuje následující studijní programy:

  • tříleté dvouoborové bakalářské studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • navazující dvouoborové magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
  • anglický jazyk v pětiletém magisterském studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • individuální kombinované studium učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a učitelství anglického jazyka pro SŠ – určeno pro kvalifikované učitele jako rozšíření aprobace
  • lektorské kurzy anglického jazyka v dalších učitelských i neučitelských oborech studovaných na PF JU
  • anglický jazyk jako druhý jazyk pro tříletý bakalářský obor Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – Ruský jazyk – dobíhající studium

Katedra usiluje o vyvážený studijní program, jehož základní složky je možno rozdělit do pěti oblastí: praktický jazyk a reálie, lingvistika, literatura a kultura anglicky mluvících zemí, metodika výuky angličtiny a v pregraduálních typech studia rovněž pedagogická praxe. Jednotlivé složky jsou více či méně akcentovány podle potřeb daného typu studia.