Témata diplomových prací

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Rozvoj digitálního občanství (Digital Citizenship) ve výuce anglického jazyka
 2. Využití sociálních médií ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 3. Kritická místa přípravy učitelů z pohledu začínajících učitelů
 4. Hodnocení pedagogické praxe jako kritické místo přípravy učitelů cizích jazyků
 5. Formativní hodnocení ve výuce anglického jazyka
 6. Využití poezie ve výuce AJ
(Vše je možné psát také v anglickém jazyce) V didaktice AJ je také možné přijít s vlastním tématem.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 1. Využití QR kódů ve výuce angličtiny
 2. Využití tabletů ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
 3. Edukační styl učitele angličtiny v 8.třídě ZŠ
 4. Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1.st ZŠ
 5. Hodnocení anglických učebnic pro výuku angličtiny na 1.st. ZŠ

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku. (Developing reading skills with primary foreign language learners.)
 2. Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni? (How is a primary learner’s delight in imagination catered for in the English classroom?)
Vedené práce:
 1. Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy. (Bártů, L.)
 2. Vedení výuky anglického jazyka na 1. stupni v angličtině. (Mrkvičková, J.)
 3. Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků (Čermáková, L.)
 4. Videa pro didaktickou podporu budoucích učitelů anglického jazyka na 1. stupni ZŠ (Vaňková, M.)
 5. Aktivizace žáků při výuce anglického jazyka (Formánková, V.)
 6. Čtenářské projekty ve výuce angličtiny v Montessori škole (Janovská, M.)

Mgr. Jaroslav Emmer

Návrhy témat:

 1. English abstracts in Bachelor and Diploma theses
 2. Possible lexical exposure assessment in books/games/TV shows
Vedené práce:
 1. Evaluative adjectives in forum threads dedicated to the presidential race in the U.S. (2020) (Kukačka, T.)
 2. Measuring authenticity of dialogues: English textbooks and sitcom scripts (Hálová, A.)

Bc. Barbora Faktorová, MSc.

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Renata Janktová, M.A., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

BcA. Cynthia Jonas

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

Mgr. Kateřina Klementová

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Christopher Koy, M.A., Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Analysis of Jamaica Kincaid's Xuela Stories and her "Autobiography of My Mother"
 2. Morality in the Grocery Store: the 'Good Man' in Malamud's "The Assistant" and Steinbeck's "The Winter of Our Discontent."
 3. Examining Absurd Crimes: Harlem Detective Novels by Chester B. Himes
 4. Analysis of Minstrelsy in the 1927 Silent Film Adaptation (Pollard, dir.) of Harriet Beecher Stowe’s novel Uncle Tom’s Cabin
 5. Comparing and Contrasting Film and Novel: "The Day of the Locusts" by Nathaniel West
 6. Satire and Louisiana's French Speakers in "The Grandissimes" by George Washington Cable
Vedené práce:
 1. Analysis of Games and Films Inspired by or Spin-Offs of The Godfather (David, Tomáš)
 2. The Vietnam War Fiction of Tim O’Brien (ten Hagen, Libor)
 3. Selected Novels of Jessie Redmon Fauset: An Analysis of an Influential Harlem Renaissance Author (Matysová, Tereza)
 4. The Memoirs of Frank McCourt: An Analysis (Rossmüllerová, Denisa)
 5. An Analysis of the Color Line in Harlem Renaissance Novels (Friedelová, Adéla)
 6. Memoirs of Vietnam War Veterans (Šindelář Jakub)

Michael Pitts, M.A., M.Ed., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné diplomové práce

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Right dislocation as a means of achieving early focus in spoken language (Pravá dislokace jako prostředek dosažení pozice rématu blíže počátku věty v mluveném jazyce)
 2. The end-weight principle in English and in Czech (Princip end-weight v angličtině a v češtině)
 3. Ambiguity in infinitive clauses: the problem of boundaries (Dvojznačnost v infinitivních větách: problém hranic)
 4. The complementation of the infinitive and the gerund compared (Srovnání komplementace infinitivů a gerundií) (length, complexity, presence of thematic/context-dependent elements, degree of pronominalisation, etc.).
 5. Differences in temporal meaning conveyed by the infinitive and the gerund (Rozdíly mezi infinitivní a gerundiální komplementací z hlediska časového)
 6. Gramatical vs logical concord in contemporary English (Gramatická versus logická shoda v současné angličtině) (this type of products is/are...)
 7. Personal and possessive pronouns as means of expression of the subject in gerundial clauses (Konkurence přivlastňovacích a osobních zájmen při vyjadřování konatele gerundiálních dějů) (I hate you/your Verb-ing)
 8. Diskontinuitní struktury v angličtině (Discontinuous structures in English)
 9. Role krátkých příslovečných určení v AČV (FSP roles of -ly adverbials)
 10. Postponované podmětné věty (Postposed subject clauses)
 11. Variabilita pozice větného přízvuku u rodilých mluvčích angličtiny (Intonation nucleus placement variation in native speakers of English)
Pokud potřebujete získat přesnější představu o tom, co jednotlivá témata obnášejí, zastavte se na konzultaci. Zájemci mohou navrhnout i vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. The role of Memory in YA Fiction
 2. The World of Sally Rooney’s YA characters (Conversations with Friends, Normal People)
 3. Catherine Storr, Health and Illness in Marianne Dreams
 4. The Portrayal of Gardens in English Children’s Fiction
 5. Povídková tvorba W. Faulknera, rysy literatury amerického Jihu
 6. Příroda v románech a povídkách J. Conrada.
 7. Salman Rushdie in the Context of British Postcolonial Literature.
 8. Spacetime Dimensions in Virginia Woolf's Prose.
 9. Memory and Indentity in Contemporary YA Fiction.
Vedené práce:
 1. Animal and Human World in Cormac McCarthy and Jack London.
 2. Postmodern Space in Contemporary British Fiction (Graham Swift and others).
 3. Intertextuality in Contemporary YA Fiction.
Obhájené práce s oceněním:
 1. London in Contemporary British Fiction (Novák, O.) - Cena děkanky Pedagogické fakulty JU za mimořádně zdařilé diplomové práce 2019

PhDr. Kamila Vránková, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Rozdvojená osobnost v díle A. Horowitze a S. Kinga
Vedené práce:
 1. Different Representations of Love in the Works of William Shakespeare (Jandačová, P.)
 2. Gothic and Realistic Features in the Works of Flannery O´Connor and Carson McCullers (Záhorová, Z.)
 3. Guilt and Shame: An Analysis of Dystopian Novels (Meisl, J.)
 4. Heroines in the Haunted Houses: Northanger Abbey, Jane Eyre and Jamaica Inn (Halamová, A.)
 5. Hledání svobody v románech Cesta Jacka Londona a Na cestě Jacka Kerouaca (Rossmann, M.)
 6. Maskulinita a její krize v díle E. Hemingwaye, K. Keseyho a Ch. Palahniuka (Hoffmann, D.)
 7. Obraz obyčejného člověka v prózách Johna Steinbecka a Williama Saroyana (Kašťák, N.)
 8. Protiválečná tematika v angloamerické literatuře 19. a 20. století (Žíla, M.)
 9. Rodina v moderní fantasy: Dar nebo prokletí? (Týmalová, M.)
 10. Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka (Hanzlovský, V.)
 11. The Ironic Picture of the Society in the Work of Geoffrey Chaucer and Graham Greene (Linduška, F.)
 12. The Prediction of the Future in the Work of Herbert George Wells (Pacholík, V.)
 13. Variace na téma čarodějnictví v americké literatuře (Crkvová, S.)
 14. Wise Wizards and Wicked Witches? An Analysis of Magic Users in Terry Pratchett's Discworld/Moudří čarodějové a zlé čarodějnice? Analýza magických postav v Úžasné Zeměploše Terryho Pratchetta (Sedláková, A.)
 15. Harry Potter a tradice anglického gotického románu
 16. Úloha šíleného vědce v díle M. Shelleyové, N. Hawthornea a H.G. Wellse
 17. E. Albee a americké absurdní drama

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 1. Selected English terminology used in professional zoological texts Užití odborné terminologie ve vědeckých zoologických textech
 2. Discourse strategies in English Print Advertisements Jazykové prostředky k upoutání pozornosti v anglicky psaných tištěných inzerátech
 3. The pragmatic aspect of the question: English and Czech Comparison Pragmatický aspekt otázky: Porovnání české otázky s anglickou
 4. Contrastive analysis of the Czech and English passive voice Kontrastivní analýza českého a anglického trpného rodu
 5. German Loanwords in Contemporary English Lexikální výpůjčky z němčiny v současné angličtině
 6. Assigning gender to animal nouns in professional journals Přiřazování rodových markérů k názvům zvířat v odborné literatuře.
 7. Linguistic Landscape in the Czech public territory Jazykové krajina v českém veřejném prostředí.
Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.