Ludmila Zemková

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

Kancelář: TL 309
Email: zemkova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 237

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

will be updated

 

Studies

Graduate in English-Biology, Faculty of Education, University of South Bohemia, 1996

PhD. studies in English Philology at the Faculty of Arts, Masaryk University, 2009

 

Research interests

The linguistic concept of gender, Gender in present-day English

 

Subjects taught

 • Morphology
 • Introduction to English Language Studies
 • Selected Topics in English Grammar
 • Interpretation of Spoken / Written Texts in English
 • Historical Development of English Language

Articles

Zemková, L. (2016) Animals and Gender in Present-Day English. XLinguae; A European Scientific Language Journal Volume 9 Issue 1, 110-126. ISSN 1337-8384

Books

Zemková, L. (2015) The Use of Gender Markers in Animals as Demonstrated by Issues of National Geographic (2015) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Band / Volume 112, 169 pp. DOI 10.3726/978-3-653-06623-4. ISBN 978-3-631-67457-4 www.peterlang.com

 

Book chapters

Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Stefankova, Z., Zemkova, L., Petraskova, V. (2017) School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. Edited by R.V.Nata. Vol 48. Chapter 6. ID:12058. ISBN: 978-1-53612

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63016

Jost, J., Havlisova, H., Bilkova, Z., Stefankova, Z., Zemkova, L. (2017) Adolescents with Persistent History of Maltreatment Fail in Antisaccadic Task. In Journal of Child & Adolescent Trauma. Springer International Publishing. ISSN 1936-1521 (print) 1936-153X (online).
https://link.springer.com/article/10.1007/s40653-017-0195-3

Jost, J., Havlisova, H., Zemkova, L., Bilkova, Z. (2018) Morphological versus Phonological Awareness in Czech Readers: A Case of Transparent Orthography. NY USA: Nova Science Publishers, Inc. In The Linguistics of Vocabulary. Edited by C. Hansen. Series: Languages and Linguistics. Chapter 2. ISBN: 978-1-53613-860-3
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=64835

 

Articles

Zemková, L. (2008) "The Use of Gender Markers in Animals as Demonstrated by Issues of National Geographic". In The Dynamics of the Language System, South Bohemian Anglo-American Studies No. 2. ed. V. Smolka, 56-60. České Budějovice: University of South Bohemia.

Zemková, L. (2009) "The Comparative Analysis on Assigning Gender to Animal Nouns in English and Czech". In English for Life, South Bohemian Anglo-American Studies No. 3. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. ISBN 978-80-7394-188-8

Zemková, L.(2011) The Analysis of Gender Markers in Animals. In Brno Studies in English, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0524-6881, 2011, vol. 201/37, no. 1, s. 127-134.

Zemková, L.(2011) The comparative analysis on assigning gender to animal nouns. In Lingua Viva, České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. ISSN 1801-1489, 2011, vol. VII., no. 13, s. 38-44.

Zemková, L. (2016) Animals and Gender in Present-Day English. XLinguae; A European Scientific Language Journal Volume 9 Issue 1, 110-126. ISSN 1337-8384

 

Reviews

Zemková, L. (2012) Betáková, L. (2010) Discourse and Interaction in English Language Teaching. Prague: Charles University. Faculty of Education. Discourse and Interaction 8.1: 65-81. ISSN 1802-9930.

 1. The impact of English on today’s Czech.
  Dopad angličtiny na dnešní češtinu
 2. The Use of Interjections in English Texts
  Užití citoslovcí v anglických textech
 3. A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals
  Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 4. Abbreviations and Acronyms in Healthcare
  Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 5. The Language of Newspaper Headlines
  Jazyk novinových titulků
 6. Common English grammar mistakes and how to avoid them
  Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 7. Expressions of Quantity: The Form and Use
  Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití

Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.

 1. Selected English terminology used in professional zoological texts
  Užití odborné terminologie ve vědeckých zoologických textech
 2. Discourse strategies in English Print Advertisements
  Jazykové prostředky k upoutání pozornosti v anglicky psaných tištěných inzerátech
 3. The pragmatic aspect of the question: English and Czech Comparison
  Pragmatický aspekt otázky: Porovnání české otázky s anglickou
 4. Contrastive analysis of the Czech and English passive voice
  Kontrastivní analýza českého a anglického trpného rodu
 5. German Loanwords in Contemporary English
  Lexikální výpůjčky z němčiny v současné angličtině
 6. Assigning gender to animal nouns in professional journals
  Přiřazování rodových markérů k názvům zvířat v odborné literatuře.
 7. Linguistic Landscape in the Czech public territory
  Jazykové krajina v českém veřejném prostředí.

Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.